Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Καί είδεν ο Θεός ότι καλόν": Η δημιουργία του κόσμου

35 λεπτά

Δημιουργικές ημέρες

Φύλλα Εργασίας
  • Με βάση το κοινωνιόγραμμα της τάξης, δημιουργούνται έξι ομάδες, όσες και οι δημιουργικές ημέρες

Η κάθε μια ομάδα, με βάση το κείμενο της Γενέσεως από το διαδραστικό βιβλίο, θα αναλάβει από μια δημιουργική ημέρα… Πιο συγκεκριμένα, αρχικά να εισέλθετε στο διαδραστικό βιβλίο και να ασκηθείτε συνεργατικά με τη δραστηριότητα: "Η όμορφη διήγηση της Γενέσεως".

Δραστηριότητα, Η όμορφη διήγηση της Γενέσεως

Η όμορφη διήγηση της Γενέσεως

Δημιουργία αρχείου ήχου

Επιλογή εικονογραφικού υλικού

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΚΟΝΩΝ : Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ : ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ - ΣΥΛΛΟΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ : ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ

Δημιουργός Σεναρίου: Νίκος Ζαλακώστας (Εκπαιδευτικός)