Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Καί είδεν ο Θεός ότι καλόν": Η δημιουργία του κόσμου

45 λεπτά

Παρουσίαση εργασιών - Αξιολόγηση

  • Οι ομάδες παρουσιάζουν  στη σχολική αίθουσα και με τη βοήθεια διαδραστικού πίνακα τις εργασίες της 1ης φάσης, ώστε μέσα από τα τεχνήματα των ομάδων για την κάθε δημιουργική ημέρα, να αναδειχτούν η σταδιακή δημιουργία από τα απλούστερα στο συνθετότερα, η ομορφιά του κειμένου, η αρμονία του κόσμου και η οικολογική ισορροπία που τον διέπει. 

  • Στη συνέχεια οι ομάδες παρουσιάζουν τις εργασίες της 2ης φάσης. Κατ' αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ανατροφοδότηση και η εμπέδωση των γνώσεων της διδακτικής ενότητας και δίνεται στο διδάσκοντα η δυνατότητα να αξιολογήσει την επίτευξη των στόχων.

  • Τέλος ακολουθεί ελεύθερη συζήτηση και στοχασμός πάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, ευαισθητοποίηση, προτάσεις για δράσεις στο σχολείο και στην τοπική κοινωνία.

Δημιουργός Σεναρίου: Νίκος Ζαλακώστας (Εκπαιδευτικός)