Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η αντίστροφη συνάρτηση

10 λεπτά

Ανακεφαλαίωση-Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές ελέγχουν τον βαθμό κατανόησης της έννοιας της αντίστροφης συνάρτησης με ένα σύντομο τεστ κλειστού τύπου. Το τεστ είναι φτιαγμένο αξιοποιώντας διαδραστικά εργαλεία της πλατφόρμας "Αίσωπος". Εναλακτικά (σε περίπτωση που παρουσιαστεί πρόβλημα σε κάποιον υπολογιστή)  απαντούν στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Αξιολογείται η επίδοση στο τεστ, καθώς και ο βαθμός ανταπόκρισης των μαθητών στις φάσεις 3 και 4, για να γίνει συνολική αποτίμηση. Σε επόμενο μάθημα που θα γίνει στην τάξη, θα γίνουν διορθωτικές παρεμβάσεις για εμπέδωση και περαιτέρω εμβάθυνση της ύλης. Ακόμη η αξιολόγηση θα συμβάλλει στη βελτίωση του παρόντος σεναρίου.

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διευκρίνιση: 
Να χαρακτηρίσετε με ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω προτάσεις:
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)