Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

15 λεπτά

Είδη δυνάμεων μεταξύ ηλεκτρικών φορτίων

Φύλλα Εργασίας

Στο πρώτο στάδιο της φάσης αυτής, ο διδάσκων θέτει  στους μαθητές ερωτήσεις σχετικά με την έννοια του ηλεκτρικού φορτίου ώστε να ανακαλέσουν προηγούμενες γνώσεις και απόψεις. Οι μαθητές παρακολουθούν διαδραστικό βίντεο για την πειραματική ανίχνευση του φορτίου με τη βοήθεια του ηλεκτροσκοπίου και καλούνται με μια απλή δραστηριότητα να ανατρέξουν σε  προϋπάρχουσες γνώσεις για το χαρακτηρισμό των υλικών ως προς τη συμπεριφορά τους στη μετακίνηση του ηλεκτρικού φορτίου από τη μάζα τους (αγωγοί-μονωτές).

Στο δεύτερο στάδιο της φάσης  οι μαθητές καλούνται να  συμπληρώσουν ένα φύλλο έργου. Με χρήση κατάλληλου λογισμικού που διατίθεται ελεύθερο στο διαδίκτυο  παρατηρούν  τα είδη των δυνάμεων μεταξύ δύο φορτίων (ελκτικές/απωστικές) και διαπιστώνουν ότι οι δυνάμεις που ασκούνται στα δύο φορτία υπακούουν στον 3ο νόμο του Νεύτωνα. δηλαδή εμφανίζονται σε ζεύγη. 

Είδη ηλεκτρικών φορτίων

Ανίχνευση ηλεκτρικού φορτίου

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)