Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

25 λεπτά

Ηλεκτρική Δύναμη και Φορτίο

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές διερευνούν τη σχέση των ηλεκτρικών δυνάμεων με την τιμή των ακίνητων ηλεκτρικών φορτίων εκτελώντας δραστηρότητες σε ένα φύλλο έργου. Ασκούνται σε περιβάλλον  προσομοίωσης  εργαζόμενοι σε ομάδες όπου κρατούν σταθερή την απόσταση μεταξύ των φορτίων και  αλλάζουν την τιμή του ενός φορτίου. Μετρούν τη δύναμη μεταξύ των φορτίων, συμπληρώνουν πίνακα τιμών και σχεδιάζουν γραφική παράσταση F=f(q).  Εξάγουν συμπεράσματα.

Στη συνέχεια οι μαθητές μεταβάλλουν την τιμή και των δύο φορτίων διατηρώντας πάλι σταθερή τη μεταξύ τους απόσταση. Συμπληρώνουν πίνακα τιμών και εξάγουν συμπεράσματα. 

Σχέση της ηλεκτρικής δύναμης με το φορτίο

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)