Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

25 λεπτά

Ηλεκτρική Δύναμη και απόσταση φορτίων

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας κατάλληλο λογισμικό διερευνούν τη σχέση  μεταξύ της απόστασης των ακίνητων φορτίων και της δύναμης που ασκείται σε αυτά. Διατηρούν σταθερές τις τιμές των φορτίων και μεταβάλλουν τη μεταξύ τους απόσταση. Συμπληρώνουν πίνακα τιμών και σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση F=f(r) και F=f(1/r2). Εξάγουν συμπεράσματα για τη σχέση της δύναμης με την απόσταση των δύο φορτίων.

 

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)