Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ηλεκτρικές Δυνάμεις-Νόμος του Coulomb

20 λεπτά

Διατύπωση του νόμου Coulomb-Αναστοχασμός

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές συγκεντρώνοντας τα αποτελέσματα των φύλλων έργου από τις προηγούμενες φάσεις οδηγούνται στη διατύπωση του νόμου Coulomb. Ακόμα παρακολουθούν εκπαιδευτικό video που αναφέρεται στο νόμο Coulomb και εκτελούν δραστηριότητες αναστοχασμού και αυτοαξιολόγησης.

Ανακεφαλαίωση του Νόμου Coulomb

Έλεγχος Γνώσεων 1

Διευκρίνιση: 
Χρησιμοποιείστε μικρά γράμματα στις απαντήσεις σας

Έλεγχος γνώσεων 2

Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Καρακώτσου (Εκπαιδευτικός)