Ιστορία (ΠΕ) (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

5 λεπτά

Γεωγραφική τοποθέτηση-Χάρτες

Οι μαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν με τη σειρά πάνω στον παγκόσμιο, ευρωπαικό, εθνικό, περιφεριακό, νομού κάνοντας κάθε φορά ένα μεγαλύτερο ζουμ και εντοπίζοντας τον τόπο τους.

Παγκόσμιος χάρτης

Διευκρίνιση: 
Εντοπίζουμε την ήπειρο μας και την ονομάζουμε

Χάρτης Ευρώπης

Διευκρίνιση: 
Εντοπίζουμε τη χώρα μας και την ονομάζουμε

Ελλάδα

Διευκρίνιση: 
Η χώρα μας

Ν.Ροδόπης

Διευκρίνιση: 
Ο νομός μας

Κομοτηνή, η πόλη μας.

Η Κομοτηνή σε λίγες σειρές

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Δήμου (Εκπαιδευτικός)