Ιστορία (ΠΕ) (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

10 λεπτά

Ιστορική τοποθέτηση-ιστορική γραμμή

Πάνω στην ιστορική γραμμή τα παιδιά εντοπίζουν τις σημαντικότερες χρονολογίες στην ιστορία της πόλης. Αποκτούν αίσθηση της ιστορικής διάρκειας του χρόνου και του αποτυπώματός του πάνω σε ένα γράφημα. 

Ιστορική Γραμμή

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές καλούνται να κατανοήσουν την ιστορική και χρονική τοποθέτηση των γεγονότων πάνω σε απλές γραφικές παραστάσεις. Εντοπιζουν τα κυριότερα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην πόλη.

Σημαντικές χρονικές στιγμές

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Δήμου (Εκπαιδευτικός)