Ιστορία (ΠΕ) (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η Κομοτηνή μέσα από τα μνημεία της

10 λεπτά

Μια ακόμα ιστορία της πόλης.Τι έγινε το ποτάμι μας

Φύλλα Εργασίας

Κομβικό σημείο στη διαμόρφωση της πόλης ήταν η εκτροπή τπυ χειμάρρου που τη διέρρε το 1970. Τα παιδιά γνωούν την ύπαρξη του και την αλλαγή που επέφερε στη μορφή της πόλης το σκέπασμα της κοίτης του. Μέσα από φωτογραφικό υλικό τα παιδιά συνειδητοποιούν την αλλαγή αυτή. Συζητούν, αντλούν ερεθίσματα για περαιτέρω έρευνα και συζήτηση με τους μεγαλύτερους στο σπίτι και την ευρύτερη οικογένεια.

Η πλημύρρα του 1960

Η πλημμύρα του1960

Ένα ποτάμι που μόνο προβλήματα έφερνα

Ένας χάρτης με το πριν και το μετά της εκτροπής του ποταμού

Δημιουργός Σεναρίου: Μαρία Δήμου (Εκπαιδευτικός)