Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εφαρμογές παραγώγων

45 λεπτά

Μονοτονίας τ.α. (διασύνδεση f, f')

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές κατεβάζουν το αρχείο λογισμικού, μέσω του συνδέσμου: http://tube.geogebra.org/m/m3GIVTkr επιλέγουν συνάρτηση στο πεδίο εισαγωγής όπως φαίνεται στην οθόνη. Έτσι παίρνουν τη γραφική παράσταση της συνάρτησης. Τώρα καθοδηγούμενοι απο το φύλλο εργασίας αποφαίνονται για τη σχέση της μονοτονίας με το πρόσημο της f' καθώς και για τα διαστήματα μονοτονίας. Ελέγχουν τη σχέση που έχουν τα τ.α. στην f'. Επίσης γίνεται και η διαπίστωση της ιδιότητας της εφαπτομένης στο τ.α. Η επιλογή και άλλων συναρτήσεων δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ενεργοποιηθούν και να κινηθεί το ενδιαφέρον τους, πειραματιζόμενοι με τα εργαλεία που παρέχει το λογισμικό, ώστε να ελέγξουν την αλληλεπιδραστικότητα των παραπάνω εννοιών γραφικά και δίνοντας την αλγεβρική τους ερμηνεία.   

Εφαρμογές παραγώγων

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑ (Εκπαιδευτικός)