Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εφαρμογές παραγώγων

40 λεπτά

Kυρτότητας/σ.κ. (διασύνδεση f, f', f'')

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή, οι μαθητές απο το αρχείο λογισμικού της φάσης 1 ή μέσω του συνδέσμου http://tube.geogebra.org/m/m3GIVTkr, επιλέγουν συνάρτηση στο πεδίο εισαγωγής όπως φαίνεται στην οθόνη. Έτσι παίρνουν τη γραφική παράσταση της συνάρτησης. Τώρα καθοδηγούμενοι απο το φύλλο εργασίας αποφαίνονται για τη σχέση της κυρτότητας με το πρόσημο της f'' καθώς και για τα διαστήματα κυρτότητας. Ελέγχουν τη σχέση που έχουν τα σ.κ. στην f''. Επίσης γίνεται και η διαπίστωση της ιδιότητας της εφαπτομένης στο σ.κ. Η επιλογή και άλλων συναρτήσεων δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να ενεργοποιηθούν και να κινηθεί το ενδιαφέρον τους, πειραματιζόμενοι με τα εργαλεία που παρέχει το λογισμικό, ώστε να ελέγξουν την αλληλεπιδραστικότητα των παραπάνω εννοιών γραφικά και δίνοντας την αλγεβρική τους ερμηνεία.   

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑ (Εκπαιδευτικός)