Μαθηματικά (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εφαρμογές παραγώγων

40 λεπτά

Εφαρμογές-Αξιολόγηση-Εννοιολογική Χαρτογραφηση

Φύλλα Εργασίας

Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές δουλεύοντας καθ' ομάδας να εφαρμόσουν-πειραματιζόμενοι ότι προηγήθηκε και για άλλες συναρτήσεις, με τη διακριτική παρουσία του καθηγητή τους. 

Στηριζόμενοι στο αρχείο λογισμικού της φάσης 1 ή μέσω του σύνδέσμου http://tube.geogebra.org/m/m3GIVTkr, υλοποιούν το φύλλο αξιολόγησης.

Εννοιολογική Χαρτογράφηση-εφαρμογές παραγώγων

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΩΜΑ (Εκπαιδευτικός)