Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όταν οι Πίνακες εκφράζουν Συναισθήματα

25 λεπτά

Αξιολόγηση

Στην τελευταία φάση του σεναρίου τα παιδιά θα αξιολογήσουν  τον εαυτό τους για αυτά που έχουν κατανοήσει και αναγνωρίσει για τα συναισθήματα μέσα από τους πίνακες ζωγραφικής.  Σαφώς ακολουθείται η διαμορφωτική  αξιολόγηση  από την εκπαιδευτικό και μέσα από την τελική αξιολόγηση θα εστιάσει  στην εκπλήρωση των διδακτικών στόχων, αλλά κυρίως η αξιολόγηση είναι διαρκής, βασισμένη σε κριτήρια που ανταποκρίνονται στους στόχους κατανόησης που  έχουν τεθεί αρχικά, παρέχοντας πληροφορίες για την βελτίωση της απόδοσης των παιδιών.  Ως πρώτο βήμα επιλέγεται το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, που ενισχύεται με χαρακτηριστικούς πίνακες έκφρασης συναισθημάτων για να γίνει σύγκριση με το αρχικό στάδιο γνώσεων των  παιδιών για τα συναισθήματα και στη συνέχεια αξιοποιείται η ρουμπρίκα αξιολόγησης με κριτήρια που καλό θα είναι να αποτελούν δηλώσεις των παιδιών και ανταποκρίνονται στους στόχους κατανόησης.

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης

Διευκρίνιση: 
Αξιοποιώντας τη δυνατότητα εισαγωγής εικόνων στη βιβλιοθήκη του λογισμικού, εισάγουμε πίνακες ζωγραφικής που εκφράζουν συναισθήματα και επαναφέρουμε στην ολομέλεια τη δράση της πρώτης φάσης αναγνώρισης συναισθημάτων
Σχόλιο: 
Παράλληλα μπορούμε να δείξουμε στην ολομέλεια και την εικόνα της πρώτης φάσης ως μέτρο σύγκρισης

Ρουμπρίκα Αξιολόγησης

Διευκρίνιση: 
Είναι σημαντικό τα κριτήρια αξιολόγησης να γνωστοποιούνται στα παιδιά και ακόμα πιο σημαντικό να δημιουργούνται από τα ίδια, τα οποία και συμπληρώνουν τη ρουμπρίκα
Σχόλιο: 
Τα παιδιά μπορούν να καταγράψουν πιο προσωπάκι "υπερτερεί", ενώ στον στόχο που έχει δεχθεί " αρκετά" ή " λίγο" θα γίνει προσπάθεια βελτίωσης δραστηριοτήτων
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΤΑΞΙΑ (Εκπαιδευτικός)