Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Όταν οι Πίνακες εκφράζουν Συναισθήματα

60 λεπτά

Μαθαίνω μέσα από τα συναισθήματα

Η συγκεκριμένη φάση αναπτύχθηκε κι αυτή πάνω στον άξονα παρατήρηση-χειρισμός-παραγωγή και στην πεποίθηση, ότι η επαφή με τα έργα και τους καλλιτέχνες, ανατροφοδοτεί την έμφυτη περιέργεια και εξερευνητική στάση των παιδιών.

Εστιάζει στην παρατήρηση έργων τέχνης και ενθαρρύνει με παιχνιώδη τρόπο, την ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και στοχαστικής ικανότητας ( Τέχνες), έτσι  ώστε  τα παιδιά  να χρησιμοποιήοουν  τα συναισθήματά τους και να αξιοποιήσουν, μέσα από την αλληλεπίδραση,  τις προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες τους,  για να δημιουργήσουν ιστορίες , μέσα από μία  χρονική ακολουθία. Με τον  τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η απόκτηση θετικής αυτοεκτίμησης και ενσυναίσθησης ( Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη). Η νηπιαγωγός χρησιμοποιεί ως τεκμήρια αποτύπωσης της σκέψης των παιδιών την καταγραφή ή την ηχογράφηση των σκέψεων τους στο παιχνίδι με το ζάρι , για τη δημιουργία της δικής τους πρωτότυπης ιστορίας στον Η/Υ μέσα από τα δική τους  έκφραση συναισθημάτων. 

Επιμέρους στόχοι:  Να επικοινωνούν το συναίσθημά τους μέσω της ζωγραφικής ( Τέχνες)- Να αντιλαμβάνονται τους σκοπούς της γραφής και να σέβονται τους κανόνες επικοινωνίας (Γλώσσα) - Να αναπτύσσουν στρατηγικές προκειμένου να δηλώσουν τη συμφωνία ή τη διαφωνία τους με τον συνομιλητή τους στην τάξη (Γλώσσα)- Να διακρίνουν τα παρατηρήσιμα εξωτερικά μορφολογικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων, των ζώων και των φυτών (Φυσικές Επιστήμες)-Να σέβονται τη γνώμη του άλλου μέσα από την αλληλεπίδραση και τις ομαδικές δραστηριότητες(Προσωπική και Κοινωνική Ανάπτυξη)-  Να αναπαριστούν γεγονότα σύμφωνα με τη χρονική τους ακολουθία ( Περιβάλλον) και να συμμετέχουν σε δραστηριότητες σύγκρισης ποσοτήτων και συμβολικής αναπαράστασης(Μαθηματικά)

 

 


 

Τα συναισθήματα ψάχνουν τους πίνακές τους.

Διευκρίνιση: 
Έχοντας πίνακα αναφοράς τα παιδιά γράφουν το συναίσθημα που πιστεύουν ότι αντιστοιχεί στον πίνακα που παρατηρούν
Σχόλιο: 
Είναι πολύ σημαντικό να παρατηρήσουμε τις αντιδράσεις των παιδιών όταν έχουν μπροστά τους πίνακες που εκφράζουν συναισθήματα

Ρίχνω το ζάρι και δημιουργώ ιστορίες......

Διευκρίνιση: 
Σε αυτή τη φάση τα παιδιά στην ολομέλεια θα παίξουν το ψηφιακό παιχνίδι δημιουργίας ιστορίας χρησιμοποιώντας το ζάρι. Όταν ένα παιδί "πέσει" πάνω σε έναν πίνακα αρχίζει μια ιστορία. Ο επόμενος που θα πέσει πάλι σε έναν πίνακα θα συνεχίσει την ιστορία.
Σχόλιο: 
Σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού τα παιδιά ενθαρρύνονται να περιγράψουν τον πίνακα και να αναπτύξουν την δημιουργική τους σκέψη κάτι που θα οδηγήσει και στην ανάπτυξη συνεργατικής ικανότητας για την παραγωγή κοινού έργου και θετικής αυτοεκτίμησης.

Το γράμμα της χαράς

Διευκρίνιση: 
Η ιστορία αυτή αποτελεί προϊόν των ομάδων των παιδιών που έπαιζαν το παιχνίδι " Ρίχνω το ζάρι¨. Έγινε άμεση καταγραφή των απόψεων τους όταν ¨έπεφταν¨σε έναν πίνακα, ενώ παράλληλα μία ομάδα παιδιών άρχισε να δουλεύει αναλογικά το εξώφυλλο.
Σχόλιο: 
Χαρακτηριστικό της στοχαστικής διάθεσης που είχε αναπτυχθεί για τα συναισθήματα μέσα από την τέχνη, είναι το γεγονός ότι τα παιδιά έδιναν πλέον μεγάλη σημασία στην περιγραφή της έκφρασης συναισθημάτων των ηρώων κάτι που βοήθησε στη δημιουργία της ιστορίας. Ως τεκμήριο αποτύπωσης θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και η ηχογράφηση των παιδιών , ώστε να έχουμε ψηφιακή αφήγηση, τη δεδομένη όμως στιγμή , επιλέχθηκε η καταγραφή των συναισθημάτων τους από τη νηπιαγωγό.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΕΥΤΑΞΙΑ (Εκπαιδευτικός)