Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εγγεγραμμένες γωνίες σε κύκλο.

30 λεπτά

Ασκήσεις

Φύλλα Εργασίας

Στην παρούσα φάση, οι μαθητές θα ασχοληθούν με πιο δύσκολες ασκήσεις, προκειμένου να εμβαθύνουν στις διδαχθείσες έννοιες. Ο χαρακτήρας της ενεργούς μάθησης, που διαθέτει το σενάριο, δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις ώστε οι μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και απαιτητικές  ασκήσεις.

Αρχικά ο εκπαιδευτικός θα ζητήσει από τους μαθητές να πραγματευτούν την  άσκηση, που βρίσκεται στην πλατφόρμα του ''ΑΙΣΩΠΟΥ'' και στη συνέχεια να συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας. Το φύλλο εργασίας μπορεί να δοθεί σε έντυπη μορφή ή ακόμη και να παρουσιαστεί με βιντεοπροβολέα στην τάξη ώστε  οι μαθητές να γράψουν τις εκφωνήσεις και τις λύσεις των ασκήσεων.

Άσκηση (10 λεπτών )

Σχόλιο: 
Τα σχήματα έχουν σχεδιαστεί με το λογισμικό Geogebra και έχει γίνει εξαγωγή σε εικόνα (jpeg).
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑΣ (Εκπαιδευτικός)