Γεωγραφία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Αντεστραμμένη τάξη/διδασκαλία: Τα βουνά της Ελλάδας

45 λεπτά

Μέσα στην τάξη: παρουσίαση και δραστηριότητες

Μπαίνοντας οι μαθητές στην τάξη παρατηρούν, αναγραφόμενες στον πίνακα, τις δραστηριότητες που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της διδακτικής ώρας.

Η πρώτη δραστηριότητα αφορά την παρουσίαση, από τις ομάδες των μαθητών, των πληροφοριών που συλλέχθηκαν από τη διαδικτυακή παράδοση. Σε αυτό το σημείο οι υπόλοιπες ομάδες διασταυρώνουν τις δικές τους πληροφορίες με αυτές που ακούν από τους συμμαθητές τους. Οπότε γίνεται και η αποσαφήνιση οποιασδήποτε παρανόησης ή έλλειψης πάνω στο γνωστικό αντικείμενο.

Οι επόμενες δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε επίπεδο ομάδας και αντιστοιχούν στις δραστηριότητες του τετραδίου εργασιών του ομώνυμου κεφαλαίου (κεφ.13). Ο/η εκπαιδευτικός κινείται ανάμεσα στις ομάδες ελέγχοντας τόσο τις ομαλές σχέσεις μεταξύ των μελών τους, όσο και την έκβαση των εργασιών. Στο τέλος γίνεται η παρουσίαση των απαντήσεων ανά ομάδες και ο έλεγχός τους, όπου και αποσαφηνίζονται τυχόν εναπομείνουσες απορίες.

Στο χρόνο που απομένει μοιράζονται πάλι ανά ομάδες τα γεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας για να μορφοποιήσουν με πλαστελίνη τα διάφορα στοιχεία του οριζόντιου διαμελισμού. Στους ίδιους χάρτες μπορούν να συμπληρώνουν σε επόμενα μαθήματα άλλα γεωμορφολογικά στοιχεία.

Ανάγλυφος χάρτης γεωγραφικών διαμερισμάτων

Διευκρίνιση: 
Μπορεί να εκτυπωθεί σε διάφορες διαστάσεις.
Δημιουργός Σεναρίου: Χριστίνα Μπουρλάκη (Εκπαιδευτικός)