Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Επικοινωνία

30 λεπτά

Ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών.

     Στην Α΄ Φάση (30΄) θα ασχοληθούμε με την προετοιμασία της όλης προσπάθειας. Με άλλα λόγια, θα συζητήσουμε με τους μαθητές και θα τους ενημερώσουμε για το περιεχόμενο του σεναρίου με το οποίο θα ασχοληθούμε. Επίσης, θα ενημερωθούν για τους  στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα μέσα από την εφαρμογή του, θα χωριστούν σε ομάδες και θα αναλάβουν αρμοδιότητες. Τέλος, θα τους ενημερώσουμε σε ποιους Η/Υ θα καθίσουν, τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν καθώς επίσης θα γίνει αναφορά στις Νέες Τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν.

     Στην Α΄ φάση θα γίνει ανίχνευση της προϋπάρχουσας γνώσης των παιδιών και των γνωστικών δυσκολιών τους μέσα από την αξιοποίηση ενός κατάλληλου ψηφιακού εργαλείου Web 2.0 εννοιολογικής χαρτογράφησης που ονομάζεται Mindomo και το οποίο θα αποτελέσει την αφόρμησή μας για την έναρξη του σεναρίου. Επιπλέον θα τους απευθύνουμε και ορισμένες ερωτήσεις μέσα από τις οποίες θα διερευνηθούν οι ιδέες και οι αντιλήψεις που έχουν για το συγκεκριμένο θέμα.

     Στην Α΄ Φάση αφού συμβούν όσα προείπαμε (κεφάλαιο Δ΄ Εφαρμογή  του σεναρίου), θα αξιοποιήσουμε ένα ψηφιακό εργαλείο Web 2.0 εννοιολογικής χαρτογράφησης που ονομάζεται  Mindomo με σκοπό να:

 • εισάγουμε τους μαθητές στο θέμα του σεναρίου μας
 • ανιχνεύσουμε προηγούμενες γνώσεις τους και λανθασμένες αντιλήψεις που έχουν διαμορφώσει για το υπό συζήτηση θέμα
 • κινητοποιήσουμε το ενδιαφέρον τους

Ζητάμε από τις ομάδες λοιπόν να πατήσουν πάνω στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.mindomo.com/mindmap/-8-8caff673f9f7481fb5861fed25fd6023

Έπειτα, αφού ανοίξει η σελίδα παρατηρούν προσεκτικά τον εννοιολογικό χάρτη και πραγματοποιείται μια πρώτη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης μέσα από ερωτήσεις που θέτουμε εμείς. Πιο συγκεκριμένα, απευθύνουμε τις εξής ερωτήσεις:

 • Ποια πιστεύετε ότι είναι τα δύο βασικά θέματα με τα οποία θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες;
 • Επικοινωνούσαν οι άνθρωποι παλιότερα; Αν ναι, με ποιον τρόπο;
 • Γιατί νομίζετε ότι ήθελαν να επικοινωνούν;
 • Σήμερα, με ποιον  τρόπο επιτυγχάνεται η επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων;
 • Έχετε ακούσει τους όρους «λεκτική» και «μη λεκτική» επικοινωνία;
 • Πρέπει να εφαρμόζουμε κάποιους κανόνες όταν επικοινωνούμε;
 • Χάρη σε ποια μέσα ενημερωνόμαστε και μαθαίνουμε τα νέα της χώρας μας άλλα και ολόκληρου του κόσμου;
 • Παλιά με ποιους τρόπους ενημερώνονταν οι άνθρωποι;
 • Στην εποχή μας πώς ενημερώνονται;
 • Τι πρέπει να προσέχουμε όταν βλέπουμε τηλεόραση ή όταν κάνουμε χρήση του διαδικτύου;

     Ο εννοιολογικός χάρτης έχει κάποια κενά τα οποία θα κληθούν να συμπληρώσουν οι μαθητές.  Σε περίπτωση που δεν μπορούν να συμπληρώσουν τα κενά, θα τα αφήσουν ως έχουν και θα ανατρέξουν πάλι πίσω στον εννοιολογικό χάρτη, όταν ολοκληρωθεί το σενάριο και θα έχει οικοδομηθεί η νέα γνώση.

 

 

MINDOMO

Διευκρίνιση: 
Πρόκειται για ένα online ψηφιακό εργαλείο Web 2.0 εννοιολογικής χαρτογράφησης. Ένα μεγάλο του πλεονέκτημα είναι ότι μας επιτρέπει το διαμοιρασμό και τη διάχυση της γνώσης (share).
Σχόλιο: 
ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)