Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Επικοινωνία

75 λεπτά

Ενασχόληση των μαθητών με τα Φύλλα Εργασίας.

Φύλλα Εργασίας

     Η Β΄ Φάση (διάρκεια 75΄) περιλαμβάνει την ενασχόληση των μαθητών με τα Φύλλα Εργασίας (κάθε ομάδα παραλαμβάνει ένα Φύλλο Εργασίας) μέσα από τα οποία θα πραγματοποιηθεί η εφαρμογή του σεναρίου. Τα μέλη της κάθε ομάδας το μελετούν κάθε φορά με προσοχή και στη συνέχεια ξεκινούν τη διερεύνηση, τη μελέτη και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Όταν οι ομάδες ολοκληρώσουν τις εργασίες τους, οι εκπρόσωποι της κάθε ομάδας παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών και γίνεται τελική συζήτηση. Ο δικός μας ρόλος είναι να βοηθάμε, να συντονίζουμε και να παρεμβαίνουμε, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Σ’ αυτή τη φάση ανασκευάζονται οι λανθασμένες αντιλήψεις των μαθητών και κατά συνέπεια οικοδομείται η νέα γνώση.

Οι διδακτικές ώρες που απαιτούνται για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των 4 φύλλων εργασίας είναι περίπου δύο (75 λεπτά).

Τα δομικά διαδραστικά εργαλεία που έχουμε εισάγει είναι αυτά που υπάρχουν και στα φύλλα εργασίας.

Online Εκπαιδευτικό Λογισμικό Α' Βάθμιας & Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης του Π.Ι. (Μελέτη του Περιβάλλοντος Α΄-Δ΄)

Διευκρίνιση: 
Οι περισσότερες δραστηριότητες είναι κλειστού τύπου και απαιτούν συγκεκριμένες απαντήσεις και ενέργειες, οι οποίες ελέγχονται από το λογισµικό αυτό. Υπάρχουν βέβαια και δραστηριότητες γραπτής έκφρασης που είναι ανοικτού τύπου.
Σχόλιο: 
Πρόκειται για ένα ελκυστικό λογισμικό χάρη στο πλούσια εικονογραφημένο περιβάλλον του, είναι εύχρηστο και δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο για την εκμάθησή του από τους μαθητές.

Ιωάννης Γουτεμβέργιος

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες από την ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια, προκειμένου να απαντήσουν στο ερώτημα: Ποιος ήταν ο Ιωάννης Γουτεμβέργιος;
Σχόλιο: 
Οι εγκυκλοπαίδειες στην ψηφιακή τους μορφή προσφέρουν πολύ περισσότερες εκπαιδευτικές δυνατότητες σε σχέση με τις συμβατικές (https://el.wikipedia.org), επιτρέπουν την πλοήγηση στο διαδίκτυο καθώς επίσης την εύκολη αναζήτηση και διαχείριση της πληροφορίας. Επομένως, ευνοούν δραστηριότητες διερεύνησης και ανακάλυψης.

Τυπογραφία

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές αναζητούν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες που παίρνουν από τον επιλεγμένο ιστότοπο που τους έχει δοθεί και απαντούν στο ερώτημα: Τι ονομάζουμε Τυπογραφία;
Σχόλιο: 
Μέσω του διαδικτύου οι μαθητές δε θα προβούν μόνο στην αναζήτηση της πληροφορίας, αλλά και στην κριτική επεξεργασία της (καθοδηγούμενη διερεύνηση-ανακάλυψη).

Τρόποι επικοινωνίας στο παρελθόν

Διευκρίνιση: 
Online βίντεο με εικόνες και ήχο, το οποίο παρουσιάζει τους τρόπους που επικοινωνούσαν οι άνθρωποι παλιότερα. Οι μαθητές το παρακολουθούν και απαντούν στην ερώτηση: Μπορείτε να αναφέρετε μερικούς τρόπους επικοινωνίας από το παρελθόν που εντοπίσατε;
Σχόλιο: 
Το Animoto είναι μία on-line εφαρμογή (ψηφιακό εργαλείο Web 2.0) με την οποία ο κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει βίντεο 30 περίπου δευτερολέπτων με εικόνες της επιλογής του και μουσική. (https://animoto.com/)

Επικοινωνία

Διευκρίνιση: 
Πρόκειται για μία διαδραστική παρουσίαση online που δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου slideboom.
Σχόλιο: 
Η διεύθυνση αυτή θα σας μεταφέρει σε μια on-line διαδραστική ψηφιακή παρουσίαση που σχετίζεται με τους τρόπους επικοινωνίας των ανθρώπων. Κατόπιν, οι μαθητές καλούνται να απαντήσουν σε 2 ερωτήσεις σύντομης απάντησης: -Τι εννοούμε με τη λέξη «επικοινωνία»; -Ποιους βασικούς κανόνες πρέπει να τηρούμε όταν ακούμε κάποιον να μας μιλάει;

Λεκτική και μη Λεκτική Επικοινωνία

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές καλούνται να επιλέξουν ποια από τις δύο προτάσεις που εμφανίζονται είναι η σωστή.
Σχόλιο: 
Πρόκειται για μια άσκηση κλειστού τύπου.

Αποτύπωση Συναισθημάτων

Διευκρίνιση: 
Σε μια λευκή κόλλα χαρτί αποτυπώστε τα συναισθήματα που σας δημιουργεί η μελωδία του Σταμάτη Σπανουδάκη "Κύματα" (μία μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας)
Σχόλιο: 
Ανάπτυξη Συναισθηματικής Νοημοσύνης

Γραφή Braille

Διευκρίνιση: 
Πρόκειται για ένα βίντεο που μας παρουσιάζει τη γραφή Braille, την οποία χρησιμοποιούν για να διαβάζουν άτομα με προβλήματα όρασης.
Σχόλιο: 
Οι μαθητές απαντούν στην εξής ερώτηση: «Οι άνθρωποι που δε βλέπουν δεν μπορούν να διαβάσουν ένα βιβλίο ή ένα περιοδικό από αυτά που διαβάζουμε εμείς. Πώς πρέπει, λοιπόν, να τυπωθούν για να μπορούν να τα διαβάζουν οι άνθρωποι αυτοί;»

Εφευρέτης Γραφής Braille

Διευκρίνιση: 
Αξιοποιούμε την ψηφιακή εγκυκλοπαίδεια Βικιπαίδεια, προκειμένου να αντλήσουμε πληροφορίες για τον εφευρέτη της Γραφής Braille.
Σχόλιο: 
«Ποιος είναι ο εφευρέτης της Γραφής «Braille» και τι γνωρίζετε γι’ αυτόν;» Απαντήστε μέσα σε λίγες γραμμές……

Βάλε τη Νοηματική στη Ζωή σου!

Διευκρίνιση: 
Πρόκειται για ένα online βίντεο με εικόνες και ήχο, το οποίο μας παρουσιάζει τη γλώσσα με την οποία επικοινωνούν οι άνθρωποι με προβλήματα ακοής και ομιλίας.
Σχόλιο: 
Απαντήστε στην εξής ερώτηση: «Ποιοι άνθρωποι χρησιμοποιούν τη νοηματική γλώσσα και για ποιους λόγους;»

Το Αλφάβητο στη Νοηματική

Διευκρίνιση: 
Aφού δείτε το παρακάτω Video με προσοχή, προσπαθήστε χρησιμοποιώντας το αλφάβητο της νοηματικής γλώσσας να εκφράσετε τη λέξη «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», σχηματίζοντας με το χέρι σας ένα-ένα τα γράμματα.
Σχόλιο: 
Πρόκειται για μια βιωματική δραστηριότητα.

Δυσκολίες στην επικοινωνία και τρόποι που τις ξεπερνάμε

Διευκρίνιση: 
Αντιστοιχίζουμε τις φράσεις της στήλης Α με εκείνες στης στήλης Β.
Σχόλιο: 
Πρόκειται για μία δραστηριότητα κλειστού τύπου.

Δυσκολίες στην Επικοινωνία

Διευκρίνιση: 
Συμπλήρωση Κενών
Σχόλιο: 
Πρόκειται για μια δραστηριότητα κλειστού τύπου.

Διαδίκτυο

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές διαβάζουν με προσοχή ορισμένες βασικές έννοιες του Διαδικτύου και απαντούν σε 3 ερωτήσεις: Τι είναι το Διαδίκτυο; Ποια δυνατότητα προσφέρει στους χρήστες του Διαδικτύου το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο; Γνωρίζετε κάποια «Μηχανή Αναζήτησης»;
Σχόλιο: 
Τα Βασικά του Διαδικτύου

The nightmare (Ο Εφιάλτης)

Διευκρίνιση: 
Με αφορμή το βίντεο που παρακολουθήσατε, δημιουργήστε ένα μικρό ποίημα (μία στροφή, η οποία θα αποτελείται από τέσσερις στίχους) με τίτλο: «Κίνδυνοι στο Διαδίκτυο»
Σχόλιο: 
Η μασκότ της εκστρατείας, ο @λφα, μας συμβουλεύει να προστατεύουμε τα προσωπικά μας δεδομένα όταν σερφάρουμε στο Διαδίκτυο.

Χρήσιμες συμβουλές για την e - ασφάλεια

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε τις πολύτιμες συμβουλές πατώντας τα βελάκια και μάθετε πώς να αποφύγετε αρκετούς απ’ τους κινδύνους που κρύβει ο κόσμος του Διαδικτύου. Μπορείτε να αναφέρετε 5 βασικές συμβουλές απ’ αυτές που διαβάσατε;
Σχόλιο: 
Στο Διαδίκτυο όταν μπαίνεις, προσοχή πού θα πηγαίνεις. Πάντα πρέπει να προσέχεις, αλλιώς προβλήματα θα έχεις. Και το φίλο θα ρωτήσεις, πράγματα να ανακαλύψεις. Facebook, twitter, γραμματάκια, δεν είναι αθώα πραγματάκια. Μαρία Φιλίππου, Βιβιάνα Μαρίνη, Γεωργία Κωσταντώνη, Νεκτάριος Μαργαρώνης, 1ο Γυμνάσιο Μαρκοπούλου, Τάξη Α
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ ΚΑΡΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Εκπαιδευτικός)