Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Φροντίζω το χαμόγελό μου!

30 λεπτά

Επεκτασιμότητα του σεναρίου

Φύλλα Εργασίας

Επεκτασιμότητα του σεναρίου

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι μαθητές με τον εκπαιδευτικό μπορούν να επισκεφτούν ένα οδοντιατρείο για να δουν από κοντά τον χώρο, τα εργαλεία, να γνωρίσουν τις τεχνκές του οδοντίατρου, τους τρόπους αποστείρωσης, ώστε να εξοικειωθούν και να αποβάλουν τυχόν φοβίες. Εναλλακτικά, μπορεί να προσκληθεί οδοντίατρος στην αίθουσα διδασκαλίας.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Γλώσσας διαβάζουν το κείμενο του Ευγένιου Τριβιζά "Δόνα Τερηδόνα" από το Ανθολόγιο και συζητούν υπό το πρίσμα των νέων γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν. Βρίσκουν και καταγράφουν παράγωγα και σύνθετα της λέξης "δόντι" (οδοντίατρος, οδοντόπαστα, οδοντογλυφίδα, χαυλιόδοντας, πονόδοντος κτλ).

Καλή ιδέα είναι να εμπνευστούν και να γράψουν στιχάκια σχετικά με τα δόντια, κείμενα στο τετράδιο παραγωγής γραπτού λόγου ή μέσω  του ιστότοπου storybird.com, όπου μπορούν να δημιουργήσουν τα δικά τους ψηφιακά εικονογραφημένα βιβλία αξιοποιώντας την προσφερόμενη εικονογράφηση από τον ιστότοπο. 

Τέλος, συγκεντρώνονται τα ερωτηματολόγια της έρευνας όπου κατεγράφησαν οι συνήθειες των μαθητών και με τη χρήση του προγράμματος excell μεταφέρουν τα δεδομένα σε πίνακα. Στη συνέχεια δημιουργούν το αντίστοιχο γράφημα. (φύλλο εργασίας 1) Μετά από ένα τρίμηνο επαναλαμβάνουν την έρευνα και συγκρίνουν τα αποτελέσματα λειτουργώντας ανατροφοδοτικά.

Συζήτηση

Στο βαθμό που κάθε διδασκαλία καθορίζεται από τις ειδικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται, μια πρόταση διδασκαλίας δεν μπορεί να είναι ανελαστική και δυσκίνητη, αλλά να προσαρμόζεται και να διαμορφώνεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά στην τάξη. Εξάλλου, οι μαθητές οι οποίοι έχουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία συμμετέχουν στον σχεδιασμό της και επηρεάζουν με τη δυναμική και τα ενδιαφέροντά τους την πορεία και το αποτέλεσμα. 

Η εφαρμογή μιας σειράς δραστηριοτήτων που στηρίζονται στις νέες τεχνολογίες με την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά τους στις όποιες αλλαγές, αποτελεί την απάντηση στις απαιτήσεις ενός νέου τρόπου διδασκαλίας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν είναι ακόμη έτοιμο να υποστηρίξει τη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων αποκλειστικά στηριζόμενο στις νέες τεχνολογίες, είναι όμως χρήσιμο να χρησιμοποιούνται παράλληλα με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, ώστε να γίνει ευκολότερα η μετάβαση προς ένα νέο σύστημα, όπου το έντυπο υλικό δεν θα είναι το αποκλειστικό και κυρίαρχο μέσο στην κατάκτηση της γνώσης.

 

Δημιουργική γραφή

Διευκρίνιση: 
Συνδεθείτε στο storybird.com, επιλέξτε την εικονογράφηση που ταιράζει στο θέμα που μελετήσατε και δημιουργήστε το δικό σας εικονογραφημένο βιβλίο!

Δείξε μου τα δόντια σου...

Διευκρίνιση: 
εδώ διαβάστε μια εκδοχή!
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΩΔΗ (Εκπαιδευτικός)