Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κάθε τόπος μια ιστορία.

45 λεπτά

Αφόρμηση,ανάδειξη ιδεών,κατασκευή εν.χάρτη.

Φύλλα Εργασίας

 

 Α΄ ΦΑΣΗ.

1η διδακτική ώρα (45΄λεπτά)

1η Δραστηριότητα  ( Αφόρμηση  -Ανάκληση πρότερων ιδεών)

 

Ο στόχος της πρώτης  δραστηριότητας είναι ο εκπαιδευτικός να κεντρίσει το ενδιαφέρον των μαθητών, να επιτύχει την ενεργή συμμετοχή τους στο μάθημα και να ανιχνεύσει τις πρότερες ιδέες των μαθητών αναφορικά με τον τόπο τους. Οι μαθητές εξοικειωμένοι με τον ομαδοσυνεργατικό τρόπο διδασκαλίας χωρίζονται σε  ομάδες των δυο-τριών μαθητών. Η κάθε ομάδα κάθεται μπροστά σε έναν Η/Υ και εκτελεί τις δραστηριότητες του Φύλλου Εργασίας.

Η αφόρμηση γίνεται μέσα από την προβολή ενός πολύ ωραίου βίντεο για την Κρήτη https://www.youtube.com/watch?v=KZaTKpxTgZ4  .Με το τέλος της προβολής γίνεται συζήτηση και   ο εκπαιδευτικός ενημερώνει τους μαθητές για το περιεχόμενο, τους στόχους του μαθήματος και τι αναμένει να έχουν καταφέρει οι ίδιοι οι μαθητές στο τέλος του μαθήματος. Τους εξηγεί ότι το θέμα της διδασκαλίας είναι  ο τόπος μου και η ιστορία του και τους προσκαλεί να πετάξουν μαζί για να τον γνωρίσουν .Τους εξηγεί ότι αφού μελετήσουν γενικά τον Ελλαδικό χώρο θα επικεντρωθούν στον τόπο που ζουν, στη δεδομένη περίπτωση στο Ηράκλειο Κρήτης.  

2η Δραστηριότητα

 Ο εκπαιδευτικός  καλεί τους μαθητές να μεταβούν στο διαδραστικό  βιβλίο της Μελέτης :

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D108/558/3662,15886/extras/mtpd_a07_gr-mnhmeia/index.html  και να μελετήσουν το χάρτη.(1ο  φύλλο εργασίας).Με το ποντίκι μπορούν να πλοηγηθούν και να γνωρίσουν μέρη της Ελλάδας με ιστορική και θρησκευτική αξία και να μελετήσουν τις πληροφορίες που τους δίνονται.

3η Δραστηριότητα.

Έπειτα μοιράζει στους μαθητές ένα  φύλλο εργασίας με διάφορα αξιοθέατα του Ηρακλείου. Καλεί τις ομάδες να τα μελετήσουν και να   συμπληρώσουν ότι γνωρίζουν.  Παράλληλα ο δάσκαλος δουλεύει σε ημιδομημένο εννοιολογικό χάρτη στο λογισμικό INSPIRATION και καταγράφει τις απόψεις των μαθητών για τον τόπο τους και τα αξιοθέατά του . Το λογισμικό χρησιμοποιείται σαν εργαλείο για την αναζήτηση και την καταγραφή των πρότερων γνώσεων των μαθητών .Οι μαθητές παρακολουθούν με τη βοήθεια του βιντεοπροβολέα  και της οθόνης προβολής και συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση του εννοιολογικού χάρτη. Η προσθετική αξία του λογισμικού είναι μεγάλη γιατί η κατασκευή ή η τροποποίηση ενός εννοιολογικού χάρτη από τους μαθητές τους εμπλέκει σε διαδικασίες αναστοχασμού , αξιοποιεί τις μεταγνωστικές τους δεξιότητες και προωθεί την οικοδόμηση της γνώσης .Επίσης διαθέτει δυο χαρακτηριστικά της κατανόησης την αναπαράσταση και την οργάνωση των ιδεών του μαθητή και άρα μπορεί να θεωρηθεί ως η απεικόνιση του νοητικού μοντέλου του μαθητή .Τις δυνατότητες που μας προσφέρει το λογισμικό αυτό δε θα μπορούσαν να μας τις προσφέρουν τα παραδοσιακά μέσα διδασκαλίας.

 

4η Δραστηριότητα.( αναδόμηση των ιδεών)

Ο δάσκαλος καλεί τους μαθητές να ανοίξουν το πρόγραμμα Google earth και να εντοπίσουν την θέση της Κρήτης και στη συνέχεια του Ηρακλείου Κρήτης. Τους παρακινεί να περιηγηθούν και να γνωρίσουν τα αξιοθέατα του Ηρακλείου έτσι όπως με το μοναδικό τρισδιάστατο τρόπο αποτυπώνονται μέσα από το google earth.Επίσης να μελετήσουν το χάρτη και να βρουν δρόμους , πλατείες , κτίρια κ.α .Αυτή είναι μια δραστηριότητα που κρατάει αμείωτο το ενδιαφέρων των μαθητών, εδώ βρίσκεται και η προστιθέμενη αξία του,  γιατί μέσα από της δυνατότητες που προσφέρει το λογισμικό οι μαθητές είναι σε θέση να περιπλανηθούν στους δρόμους του Ηρακλείου και να το γνωρίσουν σπιθαμή προς σπιθαμή. Οι μαθητές μπορούν να ενεργοποιήσουν  τον εξομοιωτή πτήσης  και με αεροπλάνο της επιλογής τους να  ευχαριστηθούν την πτήση τους όσο θα εξερευνούν τον τόπο τους .

 

 

Κρήτη μου όμορφο νησί!

Διευκρίνιση: 
Βίντεο από youtube για αφόρμηση

Χάρτης με μέρη της Ελλάδας που έχουν ιστορική και θρησκευτική σημασία

Διευκρίνιση: 
Διαδραστικά βιβλία Μελέτης Δ Δημοτικού.
Σχόλιο: 
Διαδραστικό βιβλίο Μελέτης Περιβάλλοντος Δ δημοτικού από το ψηφιακό σχολείο.

Διαδραστική περιήγηση με τη βοήθεια του Google earth.

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΜΠΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)