Μελέτη Περιβάλλοντος (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κάθε τόπος μια ιστορία.

45 λεπτά

Αναδόμηση-εφαρμογή και εμπέδωση πληροφοριών.

Φύλλα Εργασίας

Β΄ΦΑΣΗ

2η διδακτική ώρα (45΄λεπτά)

  Δραστηριότητα  ( εφαρμογής και εμπέδωσης των ιδεών.)

Ο στόχος αυτής της  δραστηριότητας είναι η κριτική αναζήτηση πληροφοριών από τις ομάδες των μαθητών, από κατάλληλους ιστότοπους που έχει επιλέξει ο εκπαιδευτικός. Η κριτική επεξεργασία και καταγραφή των πληροφοριών στα πλαίσια των ομάδων και η αποτύπωση των ιδιαίτερων στοιχείων κάθε τόπου.

Ο εκπαιδευτικός με βάση την αρχική οργάνωση της διδασκαλίας προτείνει στις ομάδες των μαθητών τα αξιοθέατα-μέρη του Ηρακλείου που έχουν τη δυνατότητα να μελετήσουν: το Ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου, την κρήνη Μοροζίνι , την Λότζια , την Κνωσό , τον Άγιο Μηνά, το αρχαιολογικό μουσείο, το ιστορικό και το λαογραφικό μουσείο.. Μετά από διαλογική συζήτηση, κάθε ομάδα αποφασίζει για τον τόπο-αξιοθέατο  που επιθυμεί να μελετήσει και κατανέμει εσωτερικά τους ρόλους των μελών της (συντονιστής, γραμματέας, παρατηρητής).  Ο εκπαιδευτικός έχει ετοιμάσει οκτώ (8) διαφορετικά Φύλλα Εργασίας όσα είναι και τα μέρη-αξιοθέατα που θα μελετηθούν από τους μαθητές.

Κάθε ομάδα μαθητών κάθεται μπροστά σε έναν Η/Υ και ανάλογα με τον τόπο  που επέλεξε να μελετήσει, αναζητεί πληροφορίες στις προτεινόμενες σελίδες του διαδικτύου, τις οποίες ο εκπαιδευτικός έχει από πριν επιλέξει και αποθηκεύσει και στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ και προτείνονται στο Φύλλο Εργασίας (αναζήτηση πληροφοριών).Οι ομάδες επεξεργάζονται και συζητούν τις πληροφορίες, κρίνουν ποιες από αυτές θεωρούν αξιόλογες και σημαντικές και τις καταγράφουν ακολουθώντας για κάθε τόπο τις οδηγίες του Φύλλου Εργασίας .Μόλις οι ομάδες ολοκληρώσουν την 1η εργασία ,μια μια ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια της τάξης τον μέρος- αξιοθέατο που μελέτησε. Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως συντονιστής της εργασίας των ομάδων και παρεμβαίνει διακριτικά μόνο όταν κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο.

2η Δραστηριότητα

Στην συνέχεια οι μαθητές προχωρούν στην 2η εργασία όπου καλούνται μέσω του scratch να ετοιμάσουν ένα τουριστικό οδηγό για τα μέρη του Ηρακλείου. Σκοπός είναι η εφαρμογή και η εμπέδωση της νέας  γνώσης που γίνεται μέσα από μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία εμπλέκοντας τους μαθητές στην μάθηση και στην κατάκτηση της γνώσης .Αφού οι μαθητές ολοκληρώσουν τα έργα τους μπορούν να τα αναρτήσουν στο blog του σχολείου.

Πληροφορίες για το Ηράκλειο Κρήτης.

Κούλες.

Διευκρίνιση: 
Στοιχεία και πληροφορίες για το Ενετικό λιμάνι του Ηρακλείου.

Κρήνη Μοροζίνι

Διευκρίνιση: 
Στοιχεία και πληροφορίες για την Κρήνη Μοροζίνι.

Λότζια.

Διευκρίνιση: 
Στοιχεία και πληροφορίες για τη Λότζια .

Κνωσός

Διευκρίνιση: 
Στοιχεία και πληροφορίες για την Κνωσό .

Άγιος Μηνάς

Διευκρίνιση: 
Στοιχεία και πληροφορίες για τον καθεδρικό ναό του Ηρακλείου,τον Άγιο Μηνά .

Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου.

Διευκρίνιση: 
Στοιχεία και πληροφορίες για το Αρχαιολογικό μουσείο Ηρακλείου .

Ιστορικό μουσείο Ηρακλείου

Διευκρίνιση: 
Στοιχεία και πληροφορίες για το Ιστορικό μουσείο Ηρακλείου .

Τουριστικός οδηγός για το Ηράκλειο Κρήτης.

Διευκρίνιση: 
Δημιουργία τουριστικού οδηγού στη Γλώσσα προγραμματισμού scratch.Δίδεται ως παράδειγμα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΜΠΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)