Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

"Μελετώ τους δεινόσαυρους"

60 λεπτά

Κάνω λοιπόν για παλαιοντολόγος;

Φύλλα Εργασίας

Τα παιδιά σε δυάδες επισκέπτονται τους υπολογιστές και συμπληρώνουν τα "τεστ του καλού παλαιοντολόγου" μετρώντας το σκορ τους ( κάρτες ερωτήσεων, ερωτήσεις με μία απάντηση, διάλεξε τη σωστή έκφραση). Τα υπόλοιπα παιδιά συμπληρώνουν το τεστ να δουν κατά πόσο θυμούνται να αντιστοιχίσουν την εικόνα και το όνομα δεινοσαύρων. Αν υπάρχει χρόνος ψάχνουν να ανακαλύψουν το κρυμμένο Δδ του δεινόσαυρου (φύλλο εργασίας 1). Σε περίπτωση που κάποια τελειώσουν πολύ νωρίς υπάρχει η δυνατότητα να παίξουν συμπληρώνοντας τους πίνακες διπλής εισόδου (πλαστικοποιημένους) (φύλλο εργασίας 2).

Είσαι καλός στην έρευνα;

Διευκρίνιση: 
Κάνε κλικ στο Δ δ του Δεινοσαύρου.

Κάνεις για παλαιοντολόγος;

Διευκρίνιση: 
Απάντησε στις ερωτήσεις με ν ή χ. Μετά δες το σκορ σου!

Ξέρω καλά τον Τ-ΡΕΞ;

Διευκρίνιση: 
Κάνε κλικ στη σωστή πρόταση.

Βιβλιογραφία - Δικτυογραφία

Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)