Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Έχω τ’ όνειρό μου, το ποδήλατό μου»

135 λεπτά

1η Ομάδα: Ιστορία και ασφαλής χρήση ποδηλάτου

Φύλλα Εργασίας

Θεματική, μεθοδολογία - διερεύνηση υλικού

Το θέμα που αναλαμβάνει να διερευνήσει η πρώτη ομάδα (4-5 μαθητών) αναφέρεται στην ουσιαστική γνωριμία των μαθητών με το ποδήλατο. Κατ' αρχάς, οι μαθητές θα κάνουν μια σύντομη έρευνα για την ιστορία του ποδηλάτου: τα πρώτα ποδήλατα και τη μορφή τους. Κατόπιν, θα εστιάσουν στα σύγχρονα ποδήλατα, στα μέρη από τα οποία αυτά αποτελούνται και, κυρίως, στις ρυθμίσεις του ποδηλάτου τους και στη σωστή στάση του σώματος για να κάνουν ποδήλατο. Τέλος, οι μαθητές θα διερευνήσουν ό,τι έχει σχέση με την ασφάλειά τους στον δρόμο και τον σεβασμό των κανόνων οδικής ασφάλειας.

Η ομάδα μπορεί να συγκεντρώσει το υλικό της με έρευνα στο διαδίκτυο, με άτυπη ενημερωτική επίσκεψη σε κατάστημα πώλησης και επισκευής ποδηλάτων και, τέλος, με άτυπη ενημερωτική επίσκεψη στην τροχαία της πόλης.

Σκοπός της πρώτης ομάδας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές της (και να μπορούν να το μεταδώσουν και στα μέλη των άλλων ομάδων) ότι τα οφέλη του ποδηλάτου δεν είναι αυτονόητη απόρροια της χρήσης του, αλλά αποτέλεσμα γνώσης και σεβασμού βασικών κανόνων. Για την επίτευξη του σκοπού της έρευνας οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία μόνοι τους θα θέσουν από την αρχή της έρευνας και τα οποία θα μπορούν να αναπροσαρμόζουν καθώς αυτή θα εξελίσσεται. Η βοήθεια του καθηγητή αναμένεται να είναι διακριτική, φθίνουσα και με τη μορφή νοητικών γρίφων, τους οποίους οι μαθητές θα προσπαθούν, αυτενεργώντας, να απαντήσουν.

Ενδεικτικά ερευνητικά ερωτήματα της πρώτης ομάδας θα μπορούσαν να είναι:

1. Ποια είναι η ιστορική εξέλιξη του ποδηλάτου;

2. Ποια είναι τα βασικά μέρη ενός σύγχρονου ποδηλάτου;

3. Ποια είναι η σωστή στάση του σώματος για να ποδηλατεί κάποιος;

4. Ποιους κανόνες πρέπει να τηρεί ο ποδηλάτης για την οδική του ασφάλεια;

Με το πέρας του παρόντος σεναρίου οι μαθητές της ομάδας αναμένεται να μπορούν να χρησιμοποιούν σωστά και με ασφάλεια το ποδήλατό τους, να μπορούν να μεταδώσουν αυτή τη γνώση και στον μικρόκοσμό τους και να μπορούν να παρουσιάσουν στο τέλος του τετραμήνου σε ολόκληρο το σχολείο, με τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν, την ουσία των κυριότερων ευρημάτων τους (ανάμεσα σε άλλα προτείνεται η δραματοποίηση σκηνών με ποδήλατο).
 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

Εικόνα 1: Ξύλινη ‘draisienne’

Εικόνα 2: velocipede

Εικόνα 3: Fhantom

Εικόνα 4: Penny-farthing

Εικόνα 5: Σύγχρονο ποδήλατο

ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Βασικά μέρη του ποδηλάτου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Ρυθμίσεις ποδηλάτου

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΑΡΟΣ (Εκπαιδευτικός)