Ερευνητική Εργασία - Project (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Έχω τ’ όνειρό μου, το ποδήλατό μου»

135 λεπτά

4η Ομάδα: Δράσεις πόλεων και πολιτών

Φύλλα Εργασίας

Θεματική, μεθοδολογία - διερεύνηση υλικού

Η τέταρτη και τελευταία ομάδα αποτελείται και αυτή από 4-5 μαθητές και θέμα της είναι οι δράσεις των πολιτών στην Ευρώπη και, κυρίως, οι ενέργειες των πόλεων και των ατόμων στην Ελλάδα για την προώθηση του ποδηλάτου. Συγκεκριμένα, οι μαθητές αναλαμβάνουν να διερευνήσουν τα μέτρα δράσης σε ευρωπαϊκό και ελλαδικό επίπεδο, ποιες ελληνικές πόλεις έχουν εκμεταλλευθεί την ευρωπαϊκή εμπειρία και, τέλος, αν η διάδοση του ποδηλάτου στην Ελλάδα αποτελεί υπόθεση του καθενός μας και θέμα παιδείας και πολιτισμού.

Τα μέλη της ομάδας μπορούν να συλλέξουν το υλικό τους με έρευνα στο διαδίκτυο και τον τοπικό τύπο. Επίσης, στο πλαίσιο της επίσημης προγραμματισμένης διδακτικής επίσκεψης στη λέσχη φίλων ποδηλάτου της πόλης θα μπορούσαν να συγκεντρώσουν χρήσιμες πληροφορίες και απόψεις με σύντομες ημιδομημένες συνεντεύξεις με μέλη της λέσχης.

Σκοπός της τέταρτης ομάδας είναι μέσα από την έρευνα να κατανοήσουν ότι η ζωή σε αρκετές πόλεις βελτιώθηκε χάρη στη δραστηριοποίηση των πολιτών τους και ότι, γινόμενοι οι μαθητές ενεργοί πολίτες και προωθώντας τη χρήση του ποδηλάτου, μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής στο αστικό και φυσικό τους περιβάλλον. Για να επιτύχουν καλύτερα τον σκοπό της έρευνάς τους οι μαθητές θα πρέπει να απαντήσουν σε συγκεκριμένα ερευνητικά ερωτήματα, τα οποία μόνοι τους θα θέσουν από την αρχή της έρευνας και τα οποία θα μπορούν να αναπροσαρμόζουν καθώς αυτή θα εξελίσσεται. Η βοήθεια του καθηγητή αναμένεται να είναι διακριτική, φθίνουσα και με τη μορφή νοητικών γρίφων, τους οποίους οι μαθητές θα προσπαθούν, αυτενεργώντας, να απαντήσουν.

Ενδεικτικά ερευνητικά ερωτήματα της τέταρτης ομάδας θα μπορούσαν να είναι:

1. Τι μέτρα προτείνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο από τους ίδιους τους πολίτες για την περαιτέρω προώθηση της χρήσης του ποδηλάτου; (Σύνδεση θεματικής τέταρτης ομάδας με αυτήν της τρίτης ομάδας).

2. Στην Ελλάδα ποιες πόλεις προωθούν το ποδήλατο, με ποιους τρόπους και γιατί;

3. Πώς μπορεί να συμβάλει στη διάδοση του ποδηλάτου η ενεργοποίηση των Ελλήνων πολιτών;

Με το πέρας του παρόντος σεναρίου οι μαθητές της ομάδας αναμένεται να γνωρίζουν και να μπορούν να προτείνουν τρόπους ένταξης του ποδηλάτου στην καθημερινή ζωή των σύγχρονων πόλεων. Επίσης, αναμένεται να έχουν αντιληφθεί την ιδιαίτερη σημασία της δράσης σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την προώθηση του ποδηλάτου, ειδικά, και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, γενικά. Τέλος, πρέπει να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και στους μαθητές ολόκληρου του σχολείου στο τέλος του τετραμήνου. Ο τρόπος παρουσίασης που θα επιλέξουν (PowerPoint, δραματοποίηση ή συνδυασμός των δύο) θα πρέπει να αναδεικνύει ότι, πρωτίστως, η συνειδητή χρήση του ποδηλάτου είναι θέμα παιδείας και πολιτισμού. 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1

ECF: Έκκληση για δράση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2

Βόλτα με ποδήλατο στις ελληνικές πόλεις

Ποδηλατικές Υποδομές Ελλάδας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2014

Σύλλογος παραδίδει μαθήματα ποδηλατικής παιδείας στα σχολεία της Πιερίας

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4

Το ποδήλατο χρειάζεται τη στήριξη του καθενός μας

Δημιουργός Σεναρίου: ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΒΑΡΟΣ (Εκπαιδευτικός)