Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Περπατώντας στα μονοπάτια της Αρχαίας Ολύνθου», ένα WebQuest για τα μαθήματα της Ιστορίας και της Γεωγραφίας

45 λεπτά

Διαδικασία

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές θα χωριστούν σε 4 ανομοιογενείς οµάδες 4-5 παιδιών. Επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των μαθητών σε δομημένες και οργανωμένες δραστηριότητες. Η επιλογή αυτή  θεωρείται ιδανική, διότι συνδυάζει την αλληλεπίδραση µε την τεχνολογία των Η/Υ και περιλαμβάνει ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες που ευνοούν τη διαδικασία της μάθησης.  Κάθε ομάδα θα πάρει μια εργασία.

Ομάδα Γεωγράφων (Φύλλο Εργασίας 1)

  • Αναζητήστε κατάλληλους χάρτες και φωτογραφίες, ώστε να κατατοπίσετε πλήρως έναν ξένο για το πού βρίσκεται η Αρχαία Όλυνθος.
  • Περιγράψτε τη γεωγραφική θέση της περιοχής στο χάρτη της Χαλκιδικής και της Ελλάδας.
  • Διατυπώστε σύντομα την άποψή σας για το πώς η γεωγραφική θέση της περιοχής μπορεί να επηρεάσει τη ζωή των κατοίκων, την ιστορία και την εξέλιξή τους.

Ομάδα Ιστορικών (Φύλλο Εργασίας 2)

  • Καταγράψτε την περιοχή της Ολύνθου για το ιδιαίτερο ιστορικό και αρχαιολογικό ενδιαφέρον που έχει.
  • Αναζητήστε πληροφορίες για το Ν. Χαλκιδικής και καταγράψτε συνοπτικά τα ιστορικά του στοιχεία

Ομάδα Αρχαιολόγων (Φύλλο Εργασίας 3)

  • Αναζητήστε και καταγράψτε πληροφορίες για τα κυριότερα μνημεία.
  • Αναζητήστε πληροφορίες για προσωπικότητες που γεννήθηκαν κι έζησαν στην περιοχή από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Ομάδα Αρχιτεκτόνων (Φύλλο Εργασίας 4)

  • Αναζητήστε πληροφορίες σχετικά με τη ρυμοτομία της Αρχαίας Ολύνθου καθώς και την αρχιτεκτονική κατασκευή των σπιτιών.
  • Απαντήστε στο ερώτημα: Τι είναι το ιπποδάμειο πολεοδομικό σύστημα;

Video αφιέρωμα για την Αρχαία Όλυνθο

Όλυνθος Χαλκιδικής

Διευκρίνιση: 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Προσομοίωση Κατοικίας

Διευκρίνιση: 
Μια καταπληκτική προσομοίωση για το πώς ήταν οι κατοικίες στην Αρχαία Όλυνθο μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω slideshow. Η αναπαράσταση είναι εντυπωσιακή και μπορούμε να παρατηρήσουμε τα στάδια ανέγερσης καθώς επίσης και την εσωτερική διαρρύθμιση
Σχόλιο: 
Ακόμη να πληροφορηθούμε για τον εσωτερικό διάκοσμο και τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. (Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Τσακράκη για το υλικό που μας παραχώρησε)

Σπάνιο φωτογραφικό υλικό

Διευκρίνιση: 
Σπάνιο φωτογραφικό υλικό από τις ανασκαφές που έγιναν το 1931 στην Αρχαία Όλυνθο

Το νόμισμα στον αρχαίο ελληνικό κόσμο

Διατροφή στην αρχαία Ελλάδα

Διευκρίνιση: 
Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Αρχαία Οικία

Λεξικό για τις άγνωστες λέξεις

Διευκρίνιση: 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Μηχανή αναζήτησης ιστορικών στοιχείων του Υπουργείου Πολιτισμού

e-γεωγραφία για χάρτες

Διευκρίνιση: 
Οι χάρτες. Ένα εργαλείο για τη μελέτη του κόσμου

Χάρτης Χαλκιδικής

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ (Εκπαιδευτικός)