Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία

40 λεπτά

Χαρακτηρισμός - Σύγκριση γωνιών

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες 2-3 ατόμων στο εργαστήριο ΗΥ. Θα διερευνήσουν καθοδηγούμενοι από το φύλλο εργασίας, βασικές γεωμετρικές έννοιες και τις σχέσεις τους.

Στη φάση αυτή, καλούμαστε να εργαστούμε με ένα μικροπείραμα  με στόχο να εξηγήσουμε την ονομασία που δίνεται στις γωνίες που σχηματίζονται από δυο ευθείες οι οποίες τέμνονται από μια τρίτη και στην συνέχει  εστιάζουμε στο μέτρο των γωνιών που δημιουργούνται στο σχήμα.

Ειδικότερα

Στην ερώτηση 1 οι μαθητές δίνουν ονομασία στα ζεύγη των γωνιών που σχηματίζονται από δυο ευθείες οι οποίες τέμνονται από μια τρίτη και συμπληρώνουν τον πίνακα .

Στη συνέχεια ερωτήσεις 2 έως 5 οι μαθητές μέσω των μικροπειραμάτων,  πειραματίζονται με τις αναπαραστάσεις που δημιουργούν οι «γωνίες δοκιμής» ,επιλέγουν κατά βούληση τη γωνία με την οποία η τέμνουσα τέμνει τις παράλληλες και αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία για την εξέλιξη της διερεύνησης.

Μελετούν το μέτρο των εντός και επί τα αυτά, των εντός εναλλάξ και των εντός εκτός και επί τα αυτά και εξάγουν  συμπεράσματα και δημιουργούν προτάσεις.

Επίσης, μελετούν και διερευνούν αν ισχύουν οι παραπάνω προτάσεις όταν οι δύο ευθείες που τέμνονται από τρίτη δεν είναι παράλληλες. Στη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου ο εκπαιδευτικός είναι απαραίτητο να ελέγχει τα συμπεράσματα των μαθητών που εργάζονται στους υπολογιστές, να συνεργάζεται μαζί τους, να τους καθοδηγεί ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα αποτελέσματά τους και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν την διερεύνηση.

Παράλληλες ευθείες που τέμνονται από τρίτη

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)