Μαθηματικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Γωνίες μεταξύ παραλλήλων ευθειών που τέμνονται από τρίτη ευθεία

40 λεπτά

Εφαρμογές -Χαρτογράφηση εννοιών- Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στην παρούσα φάση γίνεται ανακεφαλαίωση των εννοιών, με το δέντρο της εννοιολογικής χαρτογράφησης και αξιολόγηση, μέσω του φύλλου αξιολόγησης, σχετικά με το αν επιτεύχθηκαν οι διδακτικοί στόχοι που είχαν τεθεί.  

Το φύλλο αξιολόγησης , όπως και το φύλλο εργασίας της 1ης φάσης, δίνεται στους μαθητές, που εργάζονται ανά 2-3 άτομα και προχωρούν στην υλοποίησή του. Η διερεύνηση, ο πειραματισμός και η συνεργασία λειτουργούν αναστοχαστικά , με την εμπειρία της 1ης φάσης και αποτελούν δομικό στοιχείο κοινωνικής ενορχήστρωσης της τάξης.

 Η διακριτική παρουσία του καθηγητή λειτουργεί προσθετικά προς τη σωστή, στοχευμένη και ολοκληρωμένη υλοποίηση του Φύλλου αξιολόγησης  το οποίο έχει αναρτηθεί στα φύλλα εργασίας ως Φύλλο εργασίας 1 (fyllo_axiolog(1).doc ).

Χαρτογράφηση εννοιών

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)