Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας

45 λεπτά

Σύνδεση κάθε προορισμού με μια ερώτηση

Στο προηγούμενο μάθημα, οι μαθητές τοποθετήσανε πάνω στο χάρτη της Ελλάδας προτεινόμενους προορισμούς - πρωτεύουσες Νομών. Στη συνέχεια, δημιουργούν μια ερώτηση για κάθε ΝομόΤα θέματα των ερωτήσεων μπορεί να προέρχονται από τη Γεωγραφία ή την Ιστορία. Σε επόμενο βήμα, συνδέουν κάθε προορισμό του χάρτη με την αντίστοιχη ερώτηση. 

Σημείωση: Χρήσιμο είναι να έχει γίνει μια προεργασία των ερωτήσεων στο σπίτι.

Δραστηριότητα 1η

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

Διευκρίνιση: 
Αναζητήστε για κάθε Νομό του διαμερίσματός σας κάτι σημαντικό, που θα μπορούσε να ζητηθεί σε ερώτηση.

Υπόδειγμα Ερώτησης Πολλαπλής Επιλογής

Διευκρίνιση: 
Μία μόνο είναι η σωστή απάντηση.

Δραστηριότητα 2η

Οδηγίες δημιουργίας διαφάνειας που περιέχει Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής

Δραστηριότητα 3η

Δημιουργία υπερσυνδέσεων

Διευκρίνιση: 
Κάθε προορισμός-πρωτεύουσα Νομού στο χάρτη, πρέπει να συνδεθεί με την αντίστοιχη διαφάνεια-ερώτηση.
Σχόλιο: 
Επιλέξτε πρώτα στο χάρτη το πλαίσιο κειμένου με τον προορισμό και μετά στην καρτέλα Εισαγωγή, στην ομάδα Συνδέσεις, επιλέξτε Υπερ-σύνδεση.

Να δούμε τι καταφέραμε μέχρι στιγμής;

Διευκρίνιση: 
Κάντε προβολή παρουσίασης τόσες φορές, όσες είναι οι διαφάνειες με τις ερωτήσεις και δοκιμάστε τους συνδέσμους.

Ερώτηση Πολλαπλής Επιλογής

Διευκρίνιση: 
Επιλέξτε πάνω από μία απάντηση.
Δημιουργός Σεναρίου: Καλλιόπη Καταράκη (Εκπαιδευτικός)