Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Παιχνίδι γνώσεων της Ελλάδας

15 λεπτά

Προσθήκη εφέ κίνησης και ήχου

Φύλλα Εργασίας

Τι θα λέγατε να γίνει το παιχνίδι σας πιο ενδιαφέρον, με την προσθήκη εφέ κίνησης και ήχου

Εφέ εναλλαγής διαφανειών

Διευκρίνιση: 
Για να προσθέσετε κάποιο εφέ, επιλέξτε πρώτα διαφάνεια.
Σχόλιο: 
Για λόγους ομοιομορφίας, επιλέξτε ένα εφέ εναλλαγής για την πρώτη διαφάνεια, ένα για όλες τις διαφάνειες με τις ερωτήσεις και ένα διαφορετικό για τις διαφάνειες "Μπράβο" - "Ουπς".

Εφέ αντικειμένων διαφάνειας

Διευκρίνιση: 
Μπορείτε να προσθέσετε κίνηση και στο αντικείμενο WordArt.

Ας αξιολογήσουμε τον εαυτό μας...

Τελικά, είναι το παιχνίδι που δημιουργήσατε μια πολυμεσική εφαρμογή;

Σχόλιο: 
Με τον όρο πολυμέσα χαρακτηρίζουμε μια διαδραστική εφαρμογή που περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα από τα στοιχεία: κείμενο, εικόνα και ένα από τα στοιχεία: ήχο, βίντεο, animation.

Ύστερα από όλα αυτά...

Δημιουργός Σεναρίου: Καλλιόπη Καταράκη (Εκπαιδευτικός)