Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τρία χαϊκού: Διάλογος του Γ. Σεφέρη με την ιαπωνική ποίηση;

25 λεπτά

Σύσταση ομάδων - Πληροφόρηση για την εργασία

Σύσταση ομάδων

Οι ομάδες δεν θα διατηρηθούν οι ίδιες στη διάρκεια όλης της διδακτικής παρέμβασης. Στην πρώτη σύσταση των ομάδων οι ομάδες καλό είναι να σχηματιστούν με κριτήριο το ενδιαφέρον των μαθητών μας, αλλά και τις φιλικές σχέσεις μεταξύ τους. Διότι, σημαντικό για να λειτουργήσει μια ομάδα είναι να νιώθουν οι μαθητές άνεση και ασφάλεια μεταξύ τους, έτσι ώστε να μπορούν να εκφράσουν προσωπικές εμπειρίες και να μοιραστούν εκτιμήσεις. Ωστόσο, πρέπει να εξασφαλιστεί από τον διδάσκοντα ότι οι ομάδες θα είναι ανομοιογενείς μεταξύ τους, δηλαδή σε όλες τις ομάδες θα συμμετέχουν μαθητές διαφορετικών επιδόσεων και δυνατοτήτων ώστε να μην υπάρχει ανισορροπία. Το ζητούμενο είναι να αντιμετωπιστεί η ανομοιογένεια της τάξης όχι ως πρόβλημα αλλά ως ευκαιρία εμπλουτισμού της μαθησιακής διαδικασίας, και οι ομαδικές δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επίσης πρέπει να υπάρξει μέριμνα ώστε σε κάθε ομάδα να υπάρχουν μαθητές εξοικειωμένοι με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και το διαδίκτυο, εφόσον το σενάριο βασίζεται στη χρήση τους. Χρειάζεται συνεπώς σε κάθε ομάδα να υπάρχει τουλάχιστον ένας μαθητής που θα μπορεί να έχει το ρόλο του χειριστή Η/Υ. Έτσι σχηματίζονται 6 ομάδες των τεσσάρων - πέντε ατόμων και οι ρόλοι που θα αναληφθούν εντός της ομάδας είναι οι εξής:

  • Ένας χειριστής Η/Υ

  • Ένας συντονιστής

  • Ένας γραμματέας, υπεύθυνος για τις σημειώσεις

  • Ένας διαμεσολαβητής, επιφορτισμένος με την επικοινωνία με το διδάσκοντα – εμψυχωτή και τις άλλες ομάδες.

Για την υλοποίηση της τέταρτης φάσης και την εκτέλεση των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων θα γίνει ανασύσταση των ομάδων με κριτήριο την ιδιαίτερη κλίση των μαθητών προς κάποια μορφή τέχνης (μουσική, εικαστικά, ποίηση). Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η ευκαιρία σε όλα τα παιδιά να συνεργαστούν μεταξύ τους και να μη δημιουργηθούν «κλίκες», ούτε να ενισχυθούν περισσότερο από όσο πρέπει οι ήδη υπάρχουσες φιλίες.

Σε κάθε περίπτωση οι ομάδες δεν θα υποκαταστήσουν την ολομέλεια της τάξης. Γι’ αυτό και στο τέλος της ομαδικής εργασίας, κατά την 5η φάση, κύριο μέλημά μας είναι η αναφορά όλων μας στο σύνολο της τάξης.

Πληροφόρηση για την εργασία (στόχοι – μέθοδος)

Θα γίνει μία προκαταρκτική συζήτηση για το θέμα και τον τρόπο που θα γίνει η επεξεργασία του. Θα ενημερωθούν οι μαθητές ότι το συγκεκριμένο κείμενο και ο ποιητής του θα προσεγγιστούν με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και θα φωτιστούν με τη βοήθεια των τεχνών. Επίσης θα αναφερθούν ρητά ποια είναι τα ζητούμενα (τι θα ερευνήσουν), ποια τα πεδία έρευνας (κείμενα, γλωσσικό υλικό, ποιήματα, εικόνες και μουσικές) που μπορούν να αντλήσουν από το διαδίκτυο, ποιοι οι στόχοι που εκπορεύονται από το συγκεκριμένο κείμενο: γνωριμία με τις διαστάσεις του ποιητικού έργου, τα ερεθίσματα του ποιητή, τις διακειμενικές και διαπολιτισμικές του επιρροές, τις ερμηνείες του ποιήματος και το πώς ο διάλογος μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών βοήθησε το Γ. Σεφέρη να εκφραστεί δίνοντας νέο προσανατολισμό στη Νεοελληνική ποίηση. Δίνονται πληροφορίες  (ή υπενθυμίσεις) σχετικά με τους μηχανισμούς λειτουργίας του περιβάλλοντος των ηλεκτρονικών λεξικών και των σωμάτων κειμένων που θα χρησιμοποιήσουν κατά την έρευνα. Δηλώνονται σε αδρές γραμμές τα στάδια της πορείας που θα ακολουθηθεί. Μοιράζουμε τα φύλλα εργασίας σε έντυπη μορφή. Τα φύλλα εργασίας θα υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή κάθε ομάδας. 

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΤΤΑΡΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)