Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τρία χαϊκού: Διάλογος του Γ. Σεφέρη με την ιαπωνική ποίηση;

35 λεπτά

Μετουσίωση σε νέα καλλιτεχνικά "κείμενα"

Φύλλα Εργασίας

Στην τέταρτη φάση θα γίνει ανασύνθεση των ομάδων, ώστε οι μαθητές να χωριστούν με βάση το ενδιαφέρον τους για κάποια μορφή τέχνης. Θα δημιουργηθούν έξι ομάδες, οι οποίες ανά δύο θα εργαστούν στο ίδιο φύλλο εργασίας. Θα επιχειρηθεί ο φωτισμός του εσωτερικού διαλόγου των τεχνών, η μετουσίωση και η μεταφορά των συναισθημάτων που τους προκαλεί μια λογοτεχνική ανάγνωση σε νέο καλλιτεχνικό “κείμενο”: οι δύο πρώτες ομάδες θα συνθέσουν μουσική εμπνευσμένη από τα χαϊκού, οι δύο επόμενες θα αποτυπώσουν εικαστικά τα συναισθήματα που τους προκαλούν τα Τρία χαϊκού του Γ. Σεφέρη, και οι δύο τελευταίες ομάδες θα επιχειρήσουν να γράψουν ποιήματα χαϊκού. Ειδικά για τις ομάδες των εικαστικών ο εκπαιδευτικός θα έχει φροντίσει να εγκαταστήσει στον Η/Υ του σταθμού εργασίας τους τη δοκιμαστική έκδοση του Προγράμματος δημιουργίας κολάζ.

 

Εικονογράφηση για το ΙΑ' χαϊκού του Γ. Σεφέρη

Διευκρίνιση: 
Δημιουργία μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου από την εφαρμογή του σεναρίου

Εικονογράφηση για το ΙΕ' χαϊκού του Γ. Σεφέρη

Διευκρίνιση: 
Δημιουργία μαθητών του Μουσικού Σχολείου Ιλίου από την εφαρμογή του σεναρίου

Χαϊκού μαθητών

Διευκρίνιση: 
Τρία χαϊκού γραμμένα από μαθητές στην εφαρμογή του σεναρίου
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΤΤΑΡΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)