Διαθεματικό (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τρία χαϊκού: Διάλογος του Γ. Σεφέρη με την ιαπωνική ποίηση;

10 λεπτά

Συστηματοποίηση των αποτελεσμάτων - Αξιολόγηση

Στην πέμπτη φάση η τάξη θα περάσει στην ολομέλεια. Οι δραστηριότητες των μαθητών θα έχουν αναρτηθεί από την καθηγήτρια στο ιστολόγιο του μαθήματος, οπότε το σύνολο των μαθητών θα μπορεί να έχει πρόσβαση στις εργασίες κάθε ομάδας από το σπίτι. Σε αυτή τη φάση - όπως και στην πρώτη -  είναι προτιμότερο να γίνει χρήση διαδραστικού πίνακα, προκειμένου όλοι οι μαθητές να έχουν το ίδιο σημείο αναφοράς. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση, συσχέτιση, ανακεφαλαίωση, σύνοψη των συμπερασμάτων, ώστε οι μαθητές να περάσουν από το μέρος στο όλον και να δουν τη σύνδεση των δικών δραστηριοτήτων με των υπολοίπων ομάδων και με τους αρχικούς στόχους.

Αξιολόγηση

Στο τέλος της διδακτικής παρέμβασης οι μαθητές θα προχωρήσουν σε αυτοαξιολόγηση της ομάδας τους και σε ετεροαξιολόγηση των άλλων ομάδων.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΠΙΤΤΑΡΑΚΗ (Εκπαιδευτικός)