Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Εισαγωγή στα πρωτόκολλα δρομολόγησης

45 λεπτά

Παρουσιάσεις εννοιών

Στην 1η φάση του Σεναρίου, διάρκειας 45 λεπτών, προβάλλονται δύο βίντεο όπου παρουσιάζονται:
α) η έννοια της δρομολόγησης πακέτων σε ένα TCP/IP δίκτυο
β) οι βασικές λειτουργίες του πρωτοκόλλου δρομολόγησης RIP (Routing Information Protocol)
Σε επιλεγμένα σημεία των βιντεοπαρουσιάσεων έχουν ενσωματωθεί διαδραστικές ερωτήσεις, οι οποίες συμβάλουν στην κατανόηση των εννοιών.
Οι βιντεοπαρουσιάσεις περιέχουν αφήγηση και υπότιτλους, καθιστώντας δυνατή την παρακολούθηση τους από ακροατήρια με προβλήματα ακοής ή/και όρασης.

Παρουσίαση δρομολόγησης πακέτων

Σχόλιο: 
Βιβλιογραφία: 1. Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς, Σ. Ούτσιος, 2012. "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών". ΙΤΥΕ Διόφαντος.

Παρουσίαση πρωτοκόλλου δρομολόγησης RIP

Σχόλιο: 
Βιβλιογραφία: 1. Κ. Αρβανίτης, Γ. Κολυβάς, Σ. Ούτσιος, 2012. "Τεχνολογία Δικτύων Επικοινωνιών". ΙΤΥΕ Διόφαντος. 2. Dr Sidnie Feit, 1999. "TCP/IP. McGraw-Hill Series on Computer Communications". McGraw-Hill.
Δημιουργός Σεναρίου: Μανώλης Σπανουδάκης (Εκπαιδευτικός)