Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μεταγραφή γενετικού υλικού

5 λεπτά

Εισαγωγή

Φύλλα Εργασίας
  • Γίνεται μια υπενθύμιση του κεντρικού δόγματος της βιολογίας και ορισμένων πληροφοριών που θα χρειαστούν στη συνέχεια ώστε να γίνει κατανοητή η ανάγκη μεταφοράς της γενετικής πληροφορίας σε ένα διαφορετικό μόριο από το DNA.
  •  Ενθαρρύνουμε τον προβληματισμό θέτοντας το ερώτημα για το πώς η γενετική πληροφορία θα μεταφερθεί από το γενετικό υλικό στα ριβοσώματα όταν το ίδιο το γενετικό υλικό δεν μπορεί να μετακινηθεί.
Δημιουργός Σεναρίου: Αικατερίνη Δασκαλάκη (Εκπαιδευτικός)