Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μεταγραφή γενετικού υλικού

7 λεπτά

1η δραστηριότητα: Φάση πρόβλεψης

Φύλλα Εργασίας
  • Προκαλούμε συζήτηση στις ομάδες εργασίας καθώς τους ζητάμε να απαντήσουν μία υποθετική ερώτηση, προσιτή στην καθημερινή τους εμπειρία, που θα οδηγήσει όμως στην κατανόηση της αναγκαιότητας της μεταγραφής του γενετικού υλικού. Τους ζητάμε να καταγράψουν τις απόψεις τους στο φύλλο εργασίας για μετέπειτα αναστοχασμό.
  • Μεταφέρουμε το μαθητή από την καθημερινή εμπειρία του (προηγούμενη ερώτηση) στο περιβάλλον του κυττάρου και τον ρωτάμε αν μπορεί να φανταστεί κάποιο μόριο το οποίο θα μπορούσε να πάρει τη γενετική πληροφορία από το DNA.
Δημιουργός Σεναρίου: Αικατερίνη Δασκαλάκη (Εκπαιδευτικός)