Βιολογία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μεταγραφή γενετικού υλικού

15 λεπτά

3η δραστηριότητα: Φάση συμπερασμάτων

Φύλλα Εργασίας
  • Σε αυτή τη φάση οι μαθητές καλούνται να συγκρίνουν τις απόψεις που έχουν καταγράψει στην πρώτη δραστηριότητα με αυτές της δεύτερης και να καταγράψουν οποιεσδήποτε αλλαγές έχουν συμβεί μετά την νέα γνώση που απέκτησαν.
  • Επιπλέον, οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα σταυρόλεξο το οποίο έχει φτιαχτεί με το λογισμικό «Hot potatoes», ώστε να ελέγξουν εάν έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές της μεταγραφής.
Δημιουργός Σεναρίου: Αικατερίνη Δασκαλάκη (Εκπαιδευτικός)