Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η πόλη μου

80 λεπτά

Κάθε γωνιά της πόλης κι ένα συναίσθημα!

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή τα νήπια καλούνται να εκφράσουν τα συναισθήματά τους για την πόλη που ζουν με σκοπό να τους δημιουργηθεί ένας προβληματισμός για τρόπους βελτίωσής της, ώστε να νιώθουν ομορφότερα μέσα σε αυτήν ως δραστήριοι και ενεργοί πολίτες με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Σε πρώτη φάση διερευνήστε τα συναισθήματα που αναπτύσσουν σε διάφορες εικόνες της πόλης και είναι σχετικές με την καθημερινότητά τους. Στη συνέχεια, οργανώστε μία έξοδο στη γειτονιά της πόλης και φωτογραφίστε όσα σας έκαναν εντύπωση. Μοιράστε το φύλλο εργασίας 1 και ζητήστε τους να ζωγραφίσουν στη δεξιά πλευρά ότι τους αρέσει πιο πολύ στην πόλη τους και στην αριστερή ότι θεωρούν ότι τους προκαλεί άσχημα συναισθήματα. Κατόπιν ομαδοποιήστε τα θετικά και τα αρνητικά της πόλης.

Στη συνέχεια ζητείστε να φτιάξουν τα νήπια ένα συννεφόλεξο, με λέξεις σχετικές με την πόλη τους. Καταγράψτε στο φύλλο εργασίας τις λέξεις που έρχονται στο μυαλό των νηπίων αναφορικά με την πόλη τους δημιουργώντας ένα συννεφόλεξο αξιοποιώντας το λογισμικό  http://www.wordle.net/ ή το  http://www.tagxedo.com/ και μελετήστε ποια ή ποιες είναι οι λέξεις που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα.

Εικόνες της πόλης.

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε μαζί με τα νήπια τις εικόνες και ενθαρρύνετε τα να μιλήσουν για τα συναισθήματά τους.

Θετικά και Αρνητικά στοιχεία της πόλης που ζω!

Το συννεφόλεξο της πόλης μου

Διευκρίνιση: 
Μελετήστε ποια ή ποιες είναι οι λέξεις που εμφανίζονται με μεγαλύτερη συχνότητα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΡΙΑ ΚΛΕΙΔΑΡΑ (Εκπαιδευτικός)