Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Εγώ και οι άλλοι

45 λεπτά

Γενεαλογικό δέντρο

Οι μαθητές/ήτριες αρχικά θα δημιουργήσουν ένα γενεαλογικό δέντρο και θα συσχετίσουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους με τους προγόνους τους.

Το γενεαλογικό δέντρο μπορεί να αφορά είτε τους ίδιους είτε κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο. 

Γενεαλογικό δέντρο

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές/ήτριες θα δημιουργήσουν το δικό τους οικογενειακό δέντρο με σκοπό να κατανοήσουν την συνθετότατα των παραγόντων κληρονομικότητας και περιβάλλοντος στην διαμόρφωση της προσωπικότητας τους.

1η Δραστηριότητα. Δημιουργία γενεαλογικού δέντρου.

Ερώτηση

Διευκρίνιση: 
Προσπαθήστε να απαντήσετε στην παρακάτω ερώτηση
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΚΙΟΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)