Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κόκκινη κλωστή δεμένη, στη γηραιά ήπειρο τυλιγμένη, κάνε κλικ για να γυρίσει, την Ευρώπη να γνωρίσει.

120 λεπτά

Η σταδιακή ένταξη των ευρωπαϊκών χωρών στην Ε.Ε

Η έναρξη της πρώτης δραστηριότητας θα στηρίζεται στην παρουσίαση της ιστορικής αναδρομής για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η παρουσίαση θα  αποτελείται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος θα αφορά τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη σταδιακή ένταξη των χωρών σε αυτή.

Οι μαθητές κατά τη διάρκεια που θα παρακολουθούν την παρουσίαση θα συμπλήρωναν ταυτόχρονα και την πρώτη δραστηριότητα του Φύλλου Εργασίας 1. Όπου ήταν απαραίτητο η προβολή της παρουσίασης θα σταματά και ακολουθεί συζήτηση με τους μαθητές.  Στο σημείο αυτό θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι η παρουσίαση θα γίνεται με τέτοιο ρυθμό, ώστε οι μαθητές να προλαβαίνουν να συμπληρώνουν την  πρώτη τους δραστηριότητα από το αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Με την ολοκλήρωση του πρώτου μέρος οι μαθητές θα  έχουν  τη δυνατότητα να περιηγηθούν και να δουν όλες τις χώρες που ανήκουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μαθητές πατώντας πάνω στη λέξη κλικ θα οδηγούνταν αμέσως στην κεντρική ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί είχε τη δυνατότητα ο κάθε μαθητής  να επιλέξει για ποια χώρα θα ήθελε να μάθει πληροφορίες. .Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφτούν εικονικά και να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες για αρκετές χώρες που ανήκουν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το πρώτο μέρος της παρουσίασης θα ολοκληρωθεί με την παρακολούθηση ενός ολιγόλεπτου βίντεο για τη δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το δεύτερο μέρος της παρουσίασης αφορούσε τα κοινά σύμβολα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι η σημαία, ο ύμνος και το κοινό νόμισμα. Αρχικά παρουσιάστηκε η σημαία και τα χαρακτηριστικά που τη διέπουν. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές ανασκεύασαν τη λανθασμένη αντίληψη που είχαν για τα 12 αστέρια και κατανόησαν ότι συμβολίζουν την τελειότητα και την ενότητα. 

 

Το επόμενο κοινό στοιχείο που παρουσιάστηκε ήταν ο ύμνος. Οι μαθητές άκουσαν τον Ευρωπαϊκό ύμνο και έμαθαν πρόσθετες πληροφορίες για το δημιουργό του καθώς  και για το πότε καθιερώθηκε ως ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεχίζοντας το κοινό νόμισμα ήταν και το τελευταίο μέρος της παρουσίασης, όπου οι μαθητές έμαθαν πότε εισήχθη επίσημα στις χώρες της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης.

Στην  τελευταία διαφάνεια της παρουσίασης οι μαθητές καλούνταν να έρθουν στον υπολογιστή και ένας ένας να παίξει ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι, που αφορούσε το νόμισμα του ευρώ. Κατά  το χρονικό διάστημα που ο ένας μαθητής έπαιζε στον υπολογιστή οι υπόλοιποι συμπλήρωναν τις επόμενες δραστηριότητες από το  αντίστοιχο Φύλλο Εργασίας 1.  

Περιγραφή παιχνιδιού[1]: Το παιχνίδι δημιουργήθηκε με την εφαρμογή Game Maker[2] για το συγκεκριμένο Project. Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι ο μαθητής μέσα στο χρονικό διάστημα των 2 λεπτών να κλικάρει όσα περισσότερα κέρματα του ευρώ μπορεί. Στην περίπτωση αυτή κερδίζει 10 βαθμούς, ενώ όταν κλικάρει κάποιο άλλο νόμισμα που δεν είναι το ευρώ, τότε θα χάνει 10 βαθμούς από το συνολικό σκορ.

 Όλοι οι μαθητές έπαιξαν από μια φορά το παιχνίδι και επειδή τους άρεσε πολύ ζήτησαν να το παίξουν και δεύτερη φορά. Με δική τους πρωτοβουλία ήθελαν σε ένα χαρτί  ο καθένας να καταγράφει το σκορ του για να δουν ποιος θα έχει τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο τέλος.

 

 

[1] Επισυνάπτεται τόσο  στην ψηφιακή παράδοση της εργασίας όσο και στο DVD, που έχει κατατεθεί με την έντυπη μορφή της εργασίας, στο φάκελο Παιχνίδι: Εuro

[2] http://www.yoyogames.com/gamemaker/windows (προσπέλαση 20/11/2012)

 

[1] Το Φύλλο Εργασίας 1 παρατίθεται στο Παράρτημα 5.

[2] http://europa.eu/about-eu/countries/index_el.htm

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΒΙΚΥ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ (Εκπαιδευτικός)