Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Νόμος του Ohm-Αντίσταση

10 λεπτά

Εισαγωγή

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά γίνεται ένα σύντομο πείραμα επίδειξης το οποίο μπορούν οι ίδοι οι μαθητές να υλοποιήσουν με πραγματικά στοιχεία, ώστε να ανακαλέσουν γνώσεις από προηγούμενα μαθήματα όσον αφορά τη σύνδεση κυκλωμάτων με πηγή (μπαταρία), λαμπτήρα, αμπερόμετρο και βολτόμετρο, διακόπτη και καλώδια.

Στη συνέχεια στο βιντεοπροβολέα γίνεται σύντομη παρουσίαση του Applet, δηλαδή του τρόπου λειτουργίας, πως επιλέγουμε στοιχεία για να συνδέσουμε ένα κύκλωμα, πως μπορούμε να δούμε τις πολλαπλές αναπαραστάσεις κτλ. 

Κατασκευή απλού ηλεκτρικού κυκλώματος

Λογισμικό προσομοίωσης Colorado PhET

Σύντομη περιγραφή του λογισμικού προσομοίωσης

Δημιουργός Σεναρίου: Σεβαστή Μαλάμου (Εκπαιδευτικός)