Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Νόμος του Ohm-Αντίσταση

20 λεπτά

Παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση μετ αγωγού

Φύλλα Εργασίας

Στο τρίτο φύλλο εργασίας οι μαθητές θα διερευνήσουν την εξάρτηση της αντίστασης από το μήκος του αγωγού, το εμβαδό της διατομής και το υλικό και καλούνται με τη χρήση Applet να μεταβάλλουν κάθε φορά τη μια μεταβλητή διατηρώντας τις άλλες σταθερές και να παρατηρήσουν τη μεταβολή στην αντίσταση. Παράλληλα υπάρχει και αναπαράσταση της αλλαγής που κάνουν στον αγωγό παρατηρώντας την κάθε μεταβολή. 

Εξάρτηση αντίστασης

Προσομοίωση παραγόντων που επηρεάζουν την αντίσταση

Διευκρίνιση: 
Η προσομοίωση γίνεται σε λογισμικό που βρίσκεται ελεύθερα στο διαδίκτυο απο τον κ. Σιτσανλή (www.seilias.gr)

Σε τι αντιστοιχεί το ρ;

Σε τι αντιστοιχεί το ρ;

Σε τι αντιστοιχεί το L;

Σε τι αντιστοιχεί το L;

Σε τι αντιστοιχεί το Α;

Σε τι αντιστοιχεί το Α;

Συμπέρασμα

Δημιουργός Σεναρίου: Σεβαστή Μαλάμου (Εκπαιδευτικός)