Πληροφορική (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

App Inventor: Διδασκαλία Προγραμματισμού με Δημιουργία Εφαρμογών για Κινητές Συσκευές

45 λεπτά

Προσθήκη αντικειμένων και εφαρμογή στα κινητά

Φύλλα Εργασίας

 

Βήμα 5

                Τυχαία κίνηση της μπάλας όταν αυτή ακουμπήσει στα άκρα του καμβά

Επίσης όταν  η μπάλα αγγίζει κάποια από τις 4 πλευρές του καμβά θέλουμε να κάνει πάλι τυχαία κίνηση.

 

 

Βήμα6  Μετακίνηση μπάλας με τη βοήθεια του αισθητήρα

Όταν η κινητή μας συσκευή αλλάζει προσανατολισμό θα πρέπει η μπάλα να μετακινείται προς την κατεύθυνση που «έστριψε» και η συσκευή.

Για να το πετύχουμε αυτό θα χρησιμοποιήσουμε καταρχήν το γεγονός αλλαγής κατεύθυνσης του αισθητήρα προσανατολισμού.

 

Βήμα7   Εύστοχο και άστοχο χτύπημα της μπάλας

Όταν έχουμε ένα εύστοχο χτύπημα της μπάλας τότε ακούγεται ο ήχος εύστοχου αγγίγματος της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Όταν αντίθετα έχουμε άστοχο χτύπημα της μπάλας (ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα )τότε ο παίκτης χάνει μία ζωή. Γι' αυτό το λόγο αρχικοποιούμε τρείς μεταβλητές speed, points και lives σε 10, 0, 5 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια αν έχουμε εύστοχο άγγιγμα της μπάλας, ο παίκτης κερδίζει ένα πόντο και η ταχύτητα της μπάλας αυξάνεται κατά 10. Αν αντίθετα ο παίκτης αγγίξει την πίστα, αλλά όχι τη μπάλα τότε ο παίκτης χάνει μια ζωή. Αν ο παίκτης χάσει και τις 5 ζωές τότε εμφανίζεται το μήνυμα "Λυπάμαι... Έχασες" και η μπάλα εξαφανίζεται. Παράλληλα ακούγεται ο ήχος explosion.wav που σημαίνει ότι ο παίκτης έχει χάσει και πρέπει να πατηθεί το κουμπί Start/Reset για να ξεκινήσει το παιχνίδι.

 

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)