Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ- ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΙΨΗΣ ΑΚΟΝΤΙΟΥ

15 λεπτά

ΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΩΝ

Φύλλα Εργασίας

Αρχικά, πραγματοποιείται η παρουσίαση του θέματος από τον διδάσκοντα,  ο χωρισμός σε ομάδες, η επιλογή ονόματος των ομάδων ,η ανάληψη καθηκόντων των μελών της ομάδας.Ο χωρισμός ομάδων γίνεται με την μέθοδο"παζλ" δηλαδή  δύο εικόνες ρίψης ακοντίου -στην αρχαιότητα και στην σημερινή εποχή-, αφού απλά κοπούν σε μικρά κομμάτια , ανακατεύονται, τοποθετούνται σε ένα θρανίο και οι μαθητές διαλέγουν ένα κομμάτι . Όσοι έχουν τα κομμάτια της μιας εικόνας απαρτίζουν την α` ομάδα ενώ οι υπόλοιποι με τα κομμάτια της άλλης εικόνας αποτελούν την β` ομάδα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ (Εκπαιδευτικός)