Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ- ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΙΨΗΣ ΑΚΟΝΤΙΟΥ

45 λεπτά

Ο ακοντισμός σήμερα και στην αρχαιότητα

Φύλλα Εργασίας

Οι ομάδες στο Εργαστήριο, κάθονται σε συγκεκριμένο Η/Υ και παραλαμβάνουν το Φύλλο Εργασίας. Το μελετούν προσεκτικά όλοι μαζί και κατόπιν ξεκινούν τη διερεύνηση, τη μελέτη και την απάντηση των ερωτημάτων με τη βοήθεια και την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Ο ρόλος του διδάσκοντα θα πρέπει να είναι βοηθητικός, καθοδηγητικός, ενισχυτικός και παρεμβατικός, μόνο όταν είναι απαραίτητο. Πρόκειται για την μία ώρα  παρουσίασης της τεχνικής ρίψης ακοντίου τόσο στην σύγχρονη εποχή όσο και στους Αρχαίους χρόνους. Χρονικά η διδακτική αυτή ενότητα τοποθετείται πριν την έναρξη των μαθημάτων πρακτικής φύσης στο γήπεδο του σχολείου. Η αναγκαιότητα της εναπόκειται στην ενημέρωση των μαθητών για το πρακτικό μέρος που θα ακολουθήσει. Με την βοήθεια συγκεκριμένων ιστοτόπων παρουσιάζεται η τεχνική ρίψης και τα σημεία που πρέπει οι μαθητές να προσέξουν και να εφαρμόσουν στα μαθήματα που θα ακολουθήσουν.  Φυσικά ο διδάσκων  ενημερώνει τους μαθητές για θέματα ασφάλειας αφού θα χρησιμοποιηθεί και ακόντιο για την πρακτική άσκηση

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ (Εκπαιδευτικός)