Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ- ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΡΙΨΗΣ ΑΚΟΝΤΙΟΥ

30 λεπτά

Δημιουργία διαφανειών για τον ακοντισμό

Φύλλα Εργασίας

Στην αίθουσα πληροφορικής θα εργαστούν οι μαθητές και για την δημιουργία του έργου τους σε ppt (διαφάνειες) με τίτλο «Η ρίψη του ακόντιου στην αρχαιότητα και σήμερα» σε διαφάνειες που θα τους έχει ετοιμάσει ο εκπαιδευτικός ώστε να μην χαθεί περισσότερος χρόνος των μαθητών.(Το φύλλο εργασίας είναι σε αρχείο pdf αλλά προέρχεται από ppt)

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΑΛΜΠΑΣΗ (Εκπαιδευτικός)