Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος..κανένας!

30 λεπτά

4.Αξιολόγηση γν.αντικειμένου: Βλέπω και θυμάμαι

Φύλλα Εργασίας

Δραστηριότητες αξιολόγησης

1.Παρουσίαση έργων τέχνης που σχετίζονται  και συσχέτισή τους με την περιπέτεια που επεξεργαζόμαστε

Τα παιδιά στην ολομέλεια παρακολουθούν εικόνες με έργα τέχνης εμπνευσμένα από τον Οδυσσέα και τον Κύκλωπα, όπως πίνακες ζωγραφικής ,αγγεία με παραστάσεις. Η νηπιαγωγός ζητά κάθε φορά να διηγηθούν το κομμάτι εκείνο που απεικονίζεται πάνω στα έργα.Θέτει ερωτήσεις όπως:

Τι δείχνει εδώ;

Τι κάνει ο Οδυσσέας

Κατόπιν τι γίνεται;

Στη συνέχεια τι θα ακολουθήσει;

Τα παιδιά παρακολουθούν  μια παρουσίαση με όλα τα έργα συγκεντρωμένα, στη συνέχεια αναδιηγούνται την ιστορία με τη σωστή χρονική σειρά (Φύλλο  εργασίας).

Στόχοι προς επίτευξη:Να γνωρίσουν την επιρροή των Ομηρικών επών στα έργα τέχνης ,την αξία και την διαχρονικότητά τους.Να αντιλαμβάνονται τη σωστή χρονική σειρά μιας ιστορίας και να μπορούν να τη διηγηθούν χρησιμοποιώντας σωστές συνδετικές λέξεις

2.Δημιουργία σταυρόλεξου στο hotpotatoes

 Η επόμενη ομάδα συμπληρώνει σταυρόλεξο στο λογισμικό Hot Potatoes. Με κινητές καρτέλες γράφουν τους ορισμούς που ζητούνταν. Όλα τα παιδιά παρακολουθούν και βοηθούν ή συμπληρώνουν. Οι ορισμοί διαβάζονταν από τη νηπιαγωγό αλλά υπάρχουν και εικόνες για διευκόλυνση των παιδιών (ενδεικτικό Φύλλο εργασίας).

Στόχοι προς επίτευξη: Γνωριμία με λογισμικό,εξάσκηση  και ανάκληση και χρησιμοποίηση πληροφοριών,

3.Ψηφιακά εργαλεία Πλατφόρμας:Διαδραστική παρουσίαση -Ερώτηση επιλογής λέξεων

Τα παιδιά παρατηρουν την παρουσίαση και εντοπίζουν τις κατάλληλες λέξεις που την χαρακτηρίζουν.Εντοπίζουν χαρακτηρισμούς για τον Οδυσσέα και τον Κύκλωπα και με τη συμβολή πίνακα αναφοράς και καρτελών.

Στόχοι προς επίτευξη:Να επεξεργάζονται κείμενα,να χρησιμοποιούν διαδραστικά εργαλεία

 

ο Οδυσσέας μας εμπνέει

θυμήσου τη λέξη

Βρες τι θα γίνει

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ (Εκπαιδευτικός)