Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Ο Οδυσσέας ήταν Ένας μα ο Πολύφημος..κανένας!

30 λεπτά

Μεταγνωστική διαδικασία: Βρε τι μου θυμίζει....

ε. Μεταγνωστικές δραστηριότητες

 1.Αφήγηση  παραμυθιών.

«Κοντορεβυθούλης»

« Το σοκολατένιο σπίτι». Αφού άκουσαν τα παραμύθια ,η νηπιαγωγός θέτει ερωτήσεις:

1.Ο Κοντορεβυθούλης ήταν ψηλός και δυνατός;

2. Τον εμπόδισε το γεγονός ότι ήταν μικρούλης να ξεχωρίσει;

3.Τι ήταν αυτό που χρησιμοποίησε για να βγει από  τη δύσκολη θέση;

Το ίδιο και για τους ήρωες «στο σοκολατένιο σπίτι»

Τα παιδιά καταλήγουν στο γεγονός ότι η  δύναμη του Κοντορεβυθούλη ήταν στην εξυπνάδα του και όχι στο σώμα του..

 Η Νηπιαγωγός ρώτησε αν και σε τι μοιάζει ο Κοντορεβυθούλης με τον Οδυσσέα .Τα παιδιά καταλήγουν  πως και οι δυο είχαν  πολλή εξυπνάδα και χρησιμοποιούσαν το μυαλό τους για να βγουν από τη δύσκολη θέση. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός ρώτησε τα παιδιά να πουν τι είναι εκείνο που φοβούνται πιο πολύ και πως θα μπορούσαν να το νικήσουν χρησιμοποιώντας τη λογική και τον  νου τους. Αποφασίστηκε να ζωγραφίσουν τους φόβους τους και η νηπιαγωγός να γράψει δίπλα τη λύση που πρότεινε κάθε παιδί.

2.Ψηφιακό εργαλείο Πλατφόρμας :Κάρτες ερωτήσεων

Τα παιδιά παρατηρούν τις κάρτες και απαντούν στις ερωτήσεις δικαιολογώντας την απάντησή τους,Μπορούν να γράψουν την απάντησή τους με τη βοήθεια της νηπιαγωγού ή κινητών καρτελών.

Στόχοι προς επίτευξη:Να αντιληφθούν πως ήρωας είναι αυτός που χρησιμοποιεί την ευφυία του και τα ψυχικά του χαρίσματα για να τα καταφέρει  .Να συσχετίζουν ήρωες και χαρακτηριστικά από διαφορετικά κείμενα

         Αξιολόγηση

 Αξιολόγηση των μαθητών

 Η αξιολόγηση των μαθητών ήταν διαμορφωτική και διενεργήθηκε μέσα από τις δραστηριότητες εμπέδωσης και αξιολόγησης .Σε κάθε πιθανή δυσκολία τροποποιείται η διδασκαλία ή επανέρχεται σε πρότερα σημεία για ανατροφοδότηση.

Οι  στόχοι  κάθε γνωστικού αντικειμένου επιτυγχάνονται σε μικρό ή μεγάλο βαθμό και κυρίως επιτυγχάνεται ο σκοπός του σεναρίου να γίνει κατανοητό από τα παιδιά ότι ξεχωρίζουμε για το μυαλό, την υπομονή  και όχι για την περίεργη ή μη εμφάνιση  .Οι ομάδες στις οποίες   χωρίζονταιτα παιδιά λειτουργούσαν ανατροφοδοτικά και ως συλλογικός νους. Δίνουν  έτσι βοήθεια ο ένας στον άλλο και το τελικό αποτέλεσμα θαείναι  όλοι να ωφελούνται και να μαθαίνουν να συνεργάζονται.

   Αξιολόγηση του σεναρίου

Το σενάριο είναι σαφές ,απλό και κατανοητό. Με συνάφεια στόχων και δραστηριοτήτων.

Κάθε περιγραφόμενος στόχος υλοποιείται από συμβατικές δραστηριότητες αλλά και από δραστηριότητες βασισμένες σε ΤΠΕ.

Υπήρχε ομαλή ροή ανάμεσα στις δραστηριότητες  και επανάληψη κάποιων από αυτές με διαβαθμισμένη δυσκολία ώστε να  μπορούν να συμμετέχουν όλοι.

 Το συγκεκριμένο σενάριο αναδεικνύει  την προστιθέμενη αξία των λογισμικών και ψηφιακών εργαλείων  τα οποία αν και απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες προσαρμόζονται και χρησιμοποιούνται με παιδαγωγικό αλλά και παιγνιώδη τρόπο.

Τι μου θυμίζεις;

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ (Εκπαιδευτικός)