Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μέγας Κωνσταντίνος:Ισχυροποίηση και Εκχριστιανισμός της Ρωμαϊκής Ανατολής

40 λεπτά

Η προσωπικότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου

Φύλλα Εργασίας

Στη διάρκεια της πρώτης διδακτικής ώρας, οι μαθητές , βιώνοντας την ιστορική εμπειρία, καλούνται να μελετήσουν ποικίλες πηγές (γραπτές και μη) με σκοπό να ανασυνθέσουν την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Α΄, να κρίνουν την πολιτική και στρατιωτική δράση του ,να κατανοήσουν τους λόγους που η Ιστορία τον ονόμασε "Μέγα"  και να προβληματιστούν για το ρόλο που διαδραματίζει μία ηγετική μορφή στην ιστορική εξέλιξη μιας αυτοκρατορίας.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)