Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Μέγας Κωνσταντίνος:Ισχυροποίηση και Εκχριστιανισμός της Ρωμαϊκής Ανατολής

45 λεπτά

Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτή τη φάση οι μαθητές καλούνται να αναλύσουν τους λόγους ( πολιτικούς, στρατιωτικούς, γεωγραφικούς ,οικονομικούς) που ώθησαν τον Κωνσταντίνο Α΄να μεταφέρει το κέντρο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από τη Δύση στην Ανατολή. Μελετώντας χάρτες και ιστορικές γραπτές πηγές, ζητείται επίσης να κρίνουν την απόφαση του αυτοκράτορα να αφήσει στη νέα πόλη οικοδομήματα της παλαιάς θρησκείας πλάι στα νέα χριστιανικά. Τέλος, οι μαθητές καλούνται  να εξηγήσουν γιατί η ίδρυση της Κωνσταντινούπολης (11 Μαίου 330 μ.Χ.) θεωρείται γεγονός κοσμοϊστορικής σημασίας.

ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

Η ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (Εκπαιδευτικός)